O firmie

Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów. Rozwijamy innowacyjne terapie w weterynarii wykorzystując immunomodulujące właściwości mezenchymalnych komórek macierzystych. Szukamy nowych i skutecznych rozwiązań dla powszechnie występujących schorzeń u zwierząt.

Kim jesteśmy?

Bioceltix to zespół ekspertów rozwijający innowacyjne terapie w weterynarii. Pracujemy nad lekami biologicznymi wykorzystując immunomodulujące właściwości mezenchymalnych komórek macierzystych. Opracowujemy je w oparciu o najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Dysponujemy nowoczesnym zapleczem badawczo-produkcyjnym, współpracujemy z ambitnymi naukowcami i działamy w oparciu o dopracowany model biznesowy. Naszym celem jest wprowadzenie na rynek nowych, skutecznych rozwiązań w zakresie medycyny weterynaryjnej.

 

 

Bezpieczeństwo i skuteczność opracowywanych w Bioceltix leków będzie weryfikowana w ramach terenowych badań klinicznych realizowanych z zachowaniem standardów Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP – Good Clinical Practice). Niezależne badania kliniczne będą prowadzone w wiodących klinikach weterynaryjnych pod nadzorem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). Pozytywne wyniki potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo badanych produktów leczniczych stanowić będą podstawę do ich rejestracji w Europejskiej Agencji Leków (EMA)

 

Jako nieliczni na świecie wdrażamy standard farmaceutyczny cGMP (Current Good Manufacturing Practice – Dobra Praktyka Wytwarzania) do produkcji leków biologicznych na bazie komórek macierzystych przeznaczonych dla zwierząt (Cell-based medicinal products for veterinary use). Certyfikat cGMP potwierdza spełnienie najwyższych standardów jakościowych wymaganych przy produkcji leków.

 

bio-tech

Nasza technologia wytwarzania weterynaryjnych produktów leczniczych na bazie MSC opiera się na wykorzystaniu w terapii allogenicznych komórek macierzystych (jeden dawca – wielu biorców). Opracowana technologia pozwala na seryjną produkcję leku i jego dostępność od ręki, tj. w formule off-the-shelf. 

 

Bioceltix to zespół naukowców pracujących nad innowacyjnymi terapiami w medycynie weterynaryjnej, wspierany autorytetami naukowymi, wiodącymi jednostkami badawczymi oraz ekspertami w dziedzinie komercjalizacji badań naukowych. 

 

Na świecie prowadzonych jest obecnie ponad 500 badań klinicznych w różnych fazach pod kątem zastosowania mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) w leczeniu wielu chorób. Immunomodulacyjne właściwości MSC są podstawą do opracowywania innowacyjnych terapii medycznych u ludzi. W Bioceltix wykorzystujemy potencjał terapeutyczny MSC opracowując innowacyjne leki biologiczne dla zwierząt towarzyszących, celując w obszary o wysokim zapotrzebowaniu na nowe terapie. Bazując na immunomodulującym mechanizmie działania MSC opracowywane leki stanowić będą alternatywę dla objawowego leczenia farmakologicznego, opartego głównie o działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Naszym celem jest stworzenie przeciwbólowych i przeciwzapalnych leków biologicznych, które będą indukować naturalne mechanizmy odbudowy zmienionych chorobowo tkanek. 

Zespół

Liderzy

Łukasz Bzdzion prezes zarządu

dr inż. Paweł Wielgus członek zarządu

 

Biotechnolog i biolog molekularny. Stażysta Medical College of Georgia, Center of Biotechnology and Genomic Medicine, Augusta USA. Absolwent studiów podyplomowych „Menadżer badań naukowych i prac rozwojowych”. W przeszłości związany z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu i Wrocławskim Centrum Badań EIT+. Pomysłodawca i twórca Bioceltix.

View on LinkedIn
 

Inwestor, naukowiec, praktyk. Partner zarządzający w Startit Fund, technologicznym funduszu inwestycyjnym wysokiego ryzyka. Ekspert w dziedzinie komercjalizacji własności intelektualnej.

View on LinkedIn

Zespół R&D

Jakub Grzesiak kierownik B+R

Karol Wrzeszcz starszy specjalista ds. B+R

Małgorzata Jerzyk młodszy specjalista ds. B+R

Joanna Szydlarska młodszy specjalista ds. B+R

Marta Pasikowska koordynator ds. badań klinicznych

 

Doktor nauk weterynaryjnych, biolog. Specjalista w zakresie biologii komórek macierzystych i mikroskopii elektronowej. Autor ponad 40 artykułów naukowych. W Bioceltix trzyma pieczę nad kluczowymi pracami badawczo-rozwojowymi.

View on LinkedIn
 

Biolog komórki, specjalizujący się w hodowli komórkowej i mikroskopii. W Bioceltix zaangażowany w opracowywanie koncepcji nowych technologii, szlaków technologicznych i metod kontroli jakości. Odpowiedzialny za funkcjonowanie Farmaceutycznego Systemu Jakości oraz zapewnienie jakości w standardzie GMP.

View on LinkedIn
 

Biolog specjalizujący się w hodowlach komórek eukariotycznych, z doświadczeniem na polu nadzoru nad urządzeniami laboratoryjnymi zgodnie z wymogami norm ISO oraz Komisji Farmaceutycznej. W Bioceltix odpowiada m.in. za dział produkcji.

View on LinkedIn
 

Biolog z doświadczeniem w dziedzinie biologii komórki, biologii molekularnej i histologii. Laureatka nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W Bioceltix odpowiedzialna m.in.: za przeprowadzanie badań kontroli jakości. 

View on LinkedIn
 

Lekarz weterynarii, w pracy klinicznej specjalizuje się w stomatologii i chirurgii szczękowej. W Bioceltix zajmuje się nadzorem nad badaniami klinicznymi produktów leczniczych.

View on LinkedIn

Zespół projektowy

Andrij Włach kontroler finansowo-biznesowy

Katarzyna Janicka kierownik zarządzający projektem

Marta Tuzel administrator projektu

Agnieszka Brzozowska kierownik kontrolingu

 

Partner zarządzający w Startit Fund, technologicznym funduszu inwestycyjnym wysokiego ryzyka. Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

View on LinkedIn
 

Stypendystka programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, absolwentka Politechniki Wrocławskiej oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

View on LinkedIn
 

W Bioceltix odpowiada za realizację procesów zakupowych. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku zarządzanie i inżynieria ochrony środowiska.

View on LinkedIn
 

Odpowiada za nadzór nad kontrolą finansową oraz dokumentacją finansową w spółce. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

View on LinkedIn

Rada naukowa

Eksperci z zakresu nauk weterynaryjnych i biologicznych wzmacniają zespół Bioceltix. Ich doświadczenie i aktywny udział w działaniach spółki są wsparciem w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań.

 

dr hab. Arkadiusz Miążek

Prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Biochemii, Toksykologii i Farmakologii) oraz Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Immunologii Nowotworów. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w renomowanych, międzynarodowych czasopismach. Specjalizuje się w badaniu limfocytów T na poziomie regulacji transkrypcji genów, przekazywaniu sygnałów wewnątrzkomórkowych i ekspresji markerów powierzchniowych oraz wewnątrzkomórkowych.

 

dr hab. Aleksandra Klimczak

Profesor PAN, kierownik Samodzielnego Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu. Jej aktywność naukowa obejmuje 79 publikacji. Specjalizuje się m.in. w immunologii transplantacyjnej, medycynie regeneracyjnej, opracowywaniu protokołów pozyskania komórek macierzystych z różnych tkanek i narządów oraz ich potencjalnej aplikacji klinicznej. W badaniach eksperymentalnych nad tolerancją transplantacyjną w przeszczepach wielotkankowych opracowała metody związane z adoptywną terapią komórkową z użyciem komórek hematopoetycznych i niehematopoetycznych (MSCs).

dr n. wet. Maciej Przewoźny

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR we Wrocławiu. W 2004 roku, obronił pracę doktorską: „Wykorzystanie niektórych białek ostrej fazy w monitorowaniu pooperacyjnym u koni”, prowadząc badania u koni po zabiegach artroskopii stawów. Odbył staż specjalizacyjny w Niemczech z tytułem Fachtierarzt fur Pferde. W 2008 r. ukończył specjalizację z chiropraktyki weterynaryjnej, prowadzoną przez specjalistów amerykańskich i niemieckich – IAVC / IVCA. W czasie ostatnich lat odbył liczne staże i szkolenia, głównie zagraniczne. Specjalizuje się w ortopedii i medycynie sportowej. Wielokrotny lekarz reprezentacji narodowej w skokach przez przeszkody na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata.

Jakość i bezpieczeństwo

Podążamy za nowymi, globalnymi standardami jakości w produkcji i rozwoju leków biologicznych na bazie komórek macierzystych przeznaczonych dla zwierząt. Tworzymy własne rozwiązania – unikalne w skali świata.

 

Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP) to zbiór wymagań dotyczących aspektów produkcyjnych i badań kontroli jakości, które w połączeniu z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną (GDP – Good Distribution Practice) i monitoringiem bezpieczeństwa farmakoterapii (Pharmacovigilance) pozwalają na wytwarzanie i obrót produktami leczniczymi o odpowiedniej jakości i zapewniają bezpieczeństwo stosowania w terapii.

 

Nasze weterynaryjne leki biologiczne na bazie komórek macierzystych będą spełniać najsurowsze normy wymagane na rynku produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMPs – Advanced Therapy Medicinal Products) stosowanych u ludzi. Jesteśmy pionierami farmaceutycznej standaryzacji terapii komórkowych dla zwierząt i jako pierwsza spółka w Europie zamierzamy przejść pełną ścieżkę rejestracyjną w EMA dla weterynaryjnego leku biologicznego wykorzystującego jako substancję czynną mezenchymalne komórki macierzyste. Z uwagi na brak opracowanych procedur dotyczących rejestracji weterynaryjnych produktów leczniczych na bazie komórek macierzystych (Cell based medicinal product for veterinary use), prowadzimy indywidualny dialog z ekspertami z grupy ADVENT (Ad-hoc Expert Group on Veterinary Novel Therapies) w procedurze Scientific Advice. Konsultacje z EMA pozwolą na zatwierdzenie pełnej ścieżki rejestracyjnej naszych kandydatów na leki minimalizując ryzyko niepowodzenia w ubieganiu się o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Dzięki temu podnosimy jakościową poprzeczkę o kilka poziomów, wyznaczamy nowe standardy rynkowe w weterynarii. 

 

Więcej »

Zaplecze badawcze

 

W Bioceltix stawiamy na własne doświadczenie, kompetencje, najwyższej klasy sprzęt i zaawansowane metody analityczne. Centrum Badawczo-Rozwojowe Bioceltix to nowoczesna infrastruktura umożliwiająca realizację innowacyjnych projektów badawczo-wdrożeniowych. Pozwala nam to na rozwój i wdrożenie weterynaryjnych leków biologicznych na bazie komórek macierzystych począwszy od pierwotnych koncepcji, przez opracowywanie prototypów leków, ocenę ich skuteczności i bezpieczeństwa w badaniach przedklinicznych i klinicznych.

 

Czynniki decydujące o sile Bioceltix:

·       zespół wykwalifikowanych specjalistów, z szerokimi kompetencjami w zakresie biotechnologii, biologii komórki, biologii molekularnej, immunologii oraz farmacji;

·       multidyscyplinarna grupa menedżerów z doświadczeniem w zarządzaniu projektami, komercjalizacji własności intelektualnej oraz ekonomii;

·       połączenie wiedzy i doświadczenia wraz z nowoczesną infrastrukturą badawczo-rozwojową, zaowocowało powstaniem innowacyjnej firmy, przetwarzającej najnowszą wiedzę biomedyczną w leki nowej generacji.

Współpracujemy z

Wierzymy, że innowacyjne rozwiązania nie powstają w pojedynkę. Dlatego budujemy nasz ekosystem wokół nauki i biznesu, opierając się na uznanych i doświadczonych partnerach. To z nimi współpracujemy przy tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w medycynie weterynaryjnej.

Wrocławski Park Biznesu 3

Tu zlokalizowane jest Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz wytwórnia cGMP Bioceltix. 

www.wroclawskieparkibiznesu.pl

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Wspólnie z naukowcami z IITD, pracujemy nad zastosowaniem monoklonalnych przeciwciał w diagnostyce i celowanej terapii przeciwnowotworowej psich chłoniaków i białaczek. Bioceltix zajmie się też wdrożeniem na rynek medycyny weterynaryjnej szybkiego testu diagnostycznego wykrywającego choroby o podłożu autoimmunologicznym i zapalnym.

www.iitd.pan.wroc.pl

Vetriver Klinika Weterynaryjna Andrzej Małkowski

Klinka od 1989 r. kompleksowo leczy zwierzęta. Tutaj będzie zlokalizowany nasz referencyjny ośrodek, w którym przeprowadzimy terenowe badanie kliniczne dla pierwszego leku biologicznego Bioceltix.

www.vetriver.pl

Dołącz do nas!

Do współpracy – oprócz uczelni i instytutów naukowych – zapraszamy również lecznice i kliniki weterynaryjne z Europy. Szukamy partnerów przy prowadzeniu badań klinicznych, szkoleniu lekarzy i wprowadzaniu naszych produktów leczniczych do codziennej praktyki weterynaryjnej. Spotkajmy się i porozmawiajmy!

ekosystem@bioceltix.com