Projekty dotowane z UE

Nasze projekty badawcze są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

SZYBKA ŚCIEŻKA 1.1.1.

Spółka Bioceltix realizuje projekt pn. „Produkcja allogenicznych mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania – substancji czynnej dla badanego weterynaryjnego produktu leczniczego terapii zaawansowanej przeznaczonego do badań klinicznych w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów i dysplazji u psów” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.1.1 Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020.

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0281/16-00

CELEM PROJEKTU jest wdrożenie na rynek weterynaryjnego produktu leczniczego terapii zaawansowanej sklasyfikowanego jako produkt somatycznej terapii komórkowej, oferowanego w postaci allogenicznych (jeden dawca – wielu biorców) mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej przeznaczonego do leczenia zmian zwyrodnieniowych stawów u psów.

REZULTATEM PROJEKTU będzie stworzenie certyfikowanej wytwórni substancji czynnej dla weterynaryjnych produktów leczniczych terapii zaawansowanej bazujących na allogenicznych komórkach macierzystych wytwarzanych zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania. Wytwórnia w standardzie cGMP posłuży do produkcji substancji czynnej, która wraz z nowoczesnym zapleczem produkcyjnym umożliwi wytworzenie innowacyjnego, badanego weterynaryjnego produktu leczniczego terapii zaawansowanej w zupełnie nowej technologii, zapewniającej wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa wymagany przy produkcji zarówno substancji czynnych, badanych produktów leczniczych jak i gotowych produktów leczniczych posiadających dopuszczenie do obrotu.

Wysokość dofinasowania projektu z UE: 2 712 457,74 złotych

Łączna kwota projektu: 4 520 762,90 złotych

 

ALFA LEONARTO

Spółka Bioceltix realizuje projekt pn. „Nowej generacji weterynaryjny produkt leczniczy stosowany w leczeniu atopowego zapalenia skóry oraz w gojeniu ran i uszkodzeń skóry”, współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Numer umowy o Wsparcie: 3/Leonarto Alfa/2017 z dn. 13.12.2017

Wysokość dofinansowania projektu z UE: 800 000,00 złotych

Łączna kwota projektu: 1 000 000,00 złotych

 

ALFA INFINI

Spółka Bioceltix realizuje projekt mający na celu wdrożenie na rynek weterynaryjnego produktu leczniczego na bazie komórek macierzystych (Stem cell-based product for veterinary use), sklasyfikowanego jako produkt somatycznej terapii komórkowej, oferowanego w postaci allogenicznych (jeden dawca – wielu biorców) mezenchymalnych komórek macierzystych pozyskiwanych z tkanki tłuszczowej (AD-MSC – Adipose Derived Mesenchymal Stem Cells) zdrowych dawców w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów i dysplazji u psów, współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Na podstawie umowy o Wsparcie zawartej w Warszawie w dniu 17 listopada 2017 r.

Wysokość dofinansowania projektu z UE: 800 000,00 złotych

Łączna kwota projektu: 1 000 000,00 złotych

 

Zapytania ofertowe


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/Bioceltix/2018 na dostawę odczynników laboratoryjnych – Zestawy ELISA

część I: Zestaw ELISA PGE2.
część II: Zestaw Elisa TGFb1_dog.
część III: Zestaw ELISA TGFb1_horse.

Załączniki:

Termin składania ofert 28.03.2018 r.

Informacja o wynikach postepowania: pobierz tutaj

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/Bioceltix/2018 na dostawę sprzętu laboratoryjnego

część I: Spektrofotometr mikropłytkowy.
część II: Rotator z talerzem obrotowym.
część III: Wytrząsarka typu vortex.

Załączniki:

Termin składania ofert 03.04.2018 r.

Informacja o wyborze oferty: pobierz tutaj

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/Bioceltix/2018 na dostawę sprzętu laboratoryjnego: Inkubator CO2

Załączniki:

Termin składania ofert 27.04.2018 r.

Informacja o wynikach postepowania: pobierz tutaj

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/Bioceltix/2018 na dostawę sprzętu laboratoryjnego: WIRÓWKA LABORATORYJNA.

Załączniki:

Termin składania ofert 26.06.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: pobierz tutaj

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/Bioceltix/2018 na dostawę sprzętu laboratoryjnego

część I: Dygestorium.
część II: Komora laminarna 2 klasy czystości.
część III: Automatyczny licznik komórek.
część IV: pH-metr.
część V: Suszarka laboratoryjna.
część VI: Waga laboratoryjna.
część VII: Chłodziarko-zamrażarka – 2 sztuki.
część VIII: Szafa chłodnicza.
część IX: Zamrażarka.

Załączniki:

Termin składania ofert 30.08.2018 r.

Informacja o wynikach postępowania: pobierz tutaj

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/Bioceltix/2018 na dostawę sprzętu laboratoryjnego

część I: Mini cieplarka laboratoryjna – 2 sztuki.
część II: Blok grzejny z wytrząsaniem i chłodzeniem.
część III: wózki laboratoryjne ze stali nierdzewnej –2 sztuki.

Załączniki:

Termin składania ofert 02.01.2019 r.

Informacja o wynikach postępowania: pobierz tutaj

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/Bioceltix/2019 za dostawę sprzętu laboratoryjnego 

część I: Suchy blok grzejny 
część II: Zamrażarka skrzyniowa
część III: Termometr z sondą

Załączniki:

Termin składania ofert 08.02.2019 r.

Informacja o wynikach postępowania: