ESPI 2021

1/2021 Przydzielenie dostępu do systemu ESPI

Zarząd Spółki Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Komisja Nadzoru Finansowego na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI”) przydzieliła Spółce dostęp do systemu ESPI w trybie „Emitent ASO”. W związku z powyższym od dnia 4 sierpnia 2021 roku Spółka rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI.