ESPI 2021

2/2021 Pozyskanie certyfikatu GMP

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że otrzymał oryginał certyfikatu Dobrej Praktyki Wytwarzania w standardzie farmaceutycznym (ang. Good Manufacturing Practice, GMP), przyznany przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF). Certyfikat jest ważny przez okres 3 lat od daty stosownej inspekcji przeprowadzonej przez GIF.

Zarząd Emitenta uznaje pozyskanie ww. certyfikatu GMP za istotny kamień milowy w rozwoju Spółki. Certyfikacja linii wytwarzania Emitenta w standardzie farmaceutycznym pozwala wytwarzać serie badanego produktu leczniczego opartego o mezenchymalne komórki macierzyste w sposób powtarzalny i zgodny z farmaceutycznymi standardami jakości, co z kolei pozwoli przeprowadzić badania kliniczne zgodnie z oczekiwaniami regulatora rynku.