EBI 2021, Raporty EBI

2/2021 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd spółki Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku: raport za III kwartał 2021 roku – 15 listopada 2021 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu
  2. Paweł Wielgus – Członek Zarządu