ESPI 2022, Raporty ESPI

10/ 2022 Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 7 marca 2022 r.

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), które odbyło się w dniu 7 marca 2022 r. wraz z wynikami głosowania.

 

Podczas obrad NWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, a wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte, z uwzględnieniem zmian do treści projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza, o których Spółka informowała w formie raportu bieżącego EBI nr 5/2022 z dnia 7 marca 2022 r.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wśród podjętych uchwał znajduje się m.in. Uchwała nr 04/03/2022 w sprawie zmiany statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

 

Załączniki: 1. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), które odbyło się w dniu 7 marca 2022 r. wraz z wynikami głosowania.

20220307_ESPI_Raport_10_Uchwały podjęte na NWZ ESPI_Załącznik

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu

Paweł Wielgus – Członek Zarządu