Krzysztof Piotrzkowski

Członek Rady Nadzorczej

Doświadczenie zawodowe

Przedsiębiorca oraz inwestor związany z rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Zarządzający funduszem Alternative Solution ASI S.A., między innymi inwestujący w spółki technologiczne typu start-up w fazie zalążkowej.

Oświadczenia
  • Pan Krzysztof Piotrzkowski jest wspólnikiem w Kvarko Group ASI Sp. z o.o., posiadającej 470.953 akcje Spółki reprezentujące 14,33% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, jak również akcjonariuszem i członkiem zarządu w Alternative Solution ASI S.A., posiadającej 241.453 akcje Spółki reprezentujące 7,35% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.