BCX-FM

Lek biologiczny na bazie komórek macierzystych przeznaczony do leczenia przewlekłego zapalenia dziąseł i jamy ustnej u kotów. Przeznaczony do iniekcji systemowych.

O produkcie

W Bioceltix pracujemy nad pierwszym lekiem biologicznym na bazie allogenicznych mezenchymalnych komórek macierzystych dla kotów. Lek klasyfikowany jako produkt somatycznej terapii komórkowej jest obecnie na etapie skalowania procesu wytwarzania do produkcji farmaceutycznej. Substancję aktywną leku stanowić będą allogeniczne mezenchymalne komórki macierzyste izolowane z tkanek tłuszczowych zakwalifikowanych dawców. Komórki będą charakteryzowane m.in. pod kątem fenotypu molekularnego i kariotypu, a także czystości mikrobiologicznej.

Postać i zastosowanie

Produkt leczniczy BCX-FM stanowić będzie czystą mikrobiologicznie zawiesinę mezenchymalnych komórek macierzystych podawaną do krwioobiegu we wlewie dożylnym w formie kroplówki. Wskazania do stosowania obejmować będą przewlekłe zapalenie dziąseł i jamy ustnej u kotów (CFGS – chronic feline gingivostomatitis). BCX-FM przeznaczony będzie do zastosowania wyłącznie przez lekarza weterynarii, będzie dostępny od ręki w klinice i gotowy do podania w kroplówce bezpośrednio po rozmrożeniu.

Działanie

Działanie leku oparte będzie na coraz lepiej poznanych immunomodulujących właściwościach MSC. Oczekiwany efekt po zastosowaniu obejmuje zahamowanie stanu zapalnego i indukcję procesów naprawczych związanych z odbudową zniszczonej chorobą błony śluzowej jamy ustnej.

Dane literaturowe prezentujące wyniki badań przedklinicznych pokazują wysoki potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych w leczeniu CFGS, prowadzący w wielu przypadkach do remisji choroby trwającej ponad 20 miesięcy, co jest niespotykane w przypadku standardowych terapii. Efekt terapeutyczny polegał na wyciszaniu autoagresji układu odpornościowego, tym samym niwelowaniu stanu zapalnego, a także na indukowaniu naturalnych mechanizmów naprawczych błony śluzowej jamy ustnej.

Problem kliniczny

Przewlekłe zapalenie dziąseł i jamy ustnej u kotów (CFGS – chronic feline gingivostomatitis) jest ciężką chorobą przewlekłą, która manifestuje się naciekiem aktywowanych limfocytów T i B w błonie śluzowej jamy ustnej i tkanek miękkich dziąseł.

Do objawów klinicznych zalicza się przede wszystkim silny ból w obrębie jamy ustnej.

Problem dotyczy zwierząt w różnym wieku (średnia 5-7 lat) i dotyka nawet do 12% całej populacji kotów.

Etiologia CFGS nie została do końca poznana, ale uważa się, że u jej podstaw leży autoagresja układu odpornościowego chorującego osobnika.

Standardowe leczenie

Z uwagi na fakt, że przyczyna CFGS nie jest do końca poznana, stosuje się leczenie zachowawcze polegające na łagodzeniu objawów klinicznych, a więc przede wszystkim bólu i stanu zapalnego.

W początkowej fazie leczenia stosuje się antybiotyki do redukcji zakażeń bakteryjnych występujących często na upośledzonej odpornościowo śluzówce. Jednocześnie stosuje się steroidowe lub niesteroidowe leki przeciwzapalne, a w niektórych przypadkach również małe dawki chemioterapeutyków.

Terapia ta niestety z czasem staje się nieskuteczna, a pojawiąjące się zmiany rozrostowe w jamie ustnej wymagają interwencji chirurgicznej, polegającej na pełnej lub częściowej ekstrakcji zębów przedtrzonowych i trzonowych, co daje gwarancję całkowitego wyleczenia maksymalnie 70% przypadków. Pozostałe 30% pacjentów skazana jest na dożywotnią terapię antybiotykami i lekami z grupy niesteroidowych i steroidowych leków przeciwzapalnych.

Ze względu na wyniszczający charakter choroby i często niedostateczne efekty leczenia, wiele zwierząt jest ostatecznie poddawana eutanazji.