Projekty dotowane z UE

Nasze projekty badawcze są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

SZYBKA ŚCIEŻKA 1.1.1.

Spółka Bioceltix realizuje projekt pn. „Produkcja allogenicznych mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania – substancji czynnej dla badanego weterynaryjnego produktu leczniczego terapii zaawansowanej przeznaczonego do badań klinicznych w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów i dysplazji u psów” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.1.1 Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020.

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0281/16-00

CELEM PROJEKTU jest wdrożenie na rynek weterynaryjnego produktu leczniczego terapii zaawansowanej sklasyfikowanego jako produkt somatycznej terapii komórkowej, oferowanego w postaci allogenicznych (jeden dawca – wielu biorców) mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej przeznaczonego do leczenia zmian zwyrodnieniowych stawów u psów.

REZULTATEM PROJEKTU będzie stworzenie certyfikowanej wytwórni substancji czynnej dla weterynaryjnych produktów leczniczych terapii zaawansowanej bazujących na allogenicznych komórkach macierzystych wytwarzanych zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania. Wytwórnia w standardzie cGMP posłuży do produkcji substancji czynnej, która wraz z nowoczesnym zapleczem produkcyjnym umożliwi wytworzenie innowacyjnego, badanego weterynaryjnego produktu leczniczego terapii zaawansowanej w zupełnie nowej technologii, zapewniającej wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa wymagany przy produkcji zarówno substancji czynnych, badanych produktów leczniczych jak i gotowych produktów leczniczych posiadających dopuszczenie do obrotu.

Wysokość dofinasowania projektu z UE: 2 712 457,74 złotych

Łączna kwota projektu: 4 520 762,90 złotych

 

SZYBKA ŚCIEŻKA 1.1.1.

Spółka Bioceltix realizuje projekt pn. „Opracowanie, produkcja i badanie kliniczne leku biologicznego na bazie allogenicznych mezenchymalnych komórek zrębu tkanki tłuszczowej przeznaczonego do leczenia zapalenia stawów u koni” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.1.1 Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020.

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0134/19-00

CELEM PROJEKTU opracowanie, wytworzenie w standardzie GMP i przebadanie nowego leku na bazie allogenicznych mezenchymalnych komórek zrębu tkanki tłuszczowej przeznaczonego do leczenia chorób zwyrodnieniowych stawów u koni. Działanie leku oparte jest na immunomodulacyjnych cechach komórek stanowiących substancję czynną leku.

REZULTATEM PROJEKTU będzie innowacyjny weterynaryjny produkt leczniczy, którego substancję czynną stanowią allogeniczne, mezenchymalne komórki zrębu tkanki tłuszczowej, przeznaczony do leczenia zapalenia stawów u koni użytkowych. Produkt będzie dostępny od ręki i gotowy do podania pacjentowi bezpośrednio po rozmrożeniu. Złożony, dwukierunkowy mechanizm działania

produktu jest kluczowym wyznacznikiem jego przewagi nad standardowo stosowanymi w leczeniu chorób zapalnych stawów niesteroidowymi i steroidowymi lekami przeciwzapalnymi, cechującymi się jednoczynnikowym i mocno ograniczonym efektem biologicznym oraz znacznym ryzykiem występowania efektów ubocznych.

Wysokość dofinasowania projektu z UE: 5 099 885.23 złotych

Łączna kwota projektu: 7 192 495.59 złotych

 

ALFA LEONARTO

Spółka Bioceltix realizuje projekt pn. „Nowej generacji weterynaryjny produkt leczniczy stosowany w leczeniu atopowego zapalenia skóry oraz w gojeniu ran i uszkodzeń skóry”, współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Numer umowy o Wsparcie: 3/Leonarto Alfa/2017 z dn. 13.12.2017

Wysokość dofinansowania projektu z UE: 800 000,00 złotych

Łączna kwota projektu: 1 000 000,00 złotych

 

ALFA INFINI

Spółka Bioceltix realizuje projekt mający na celu wdrożenie na rynek weterynaryjnego produktu leczniczego na bazie komórek macierzystych (Stem cell-based product for veterinary use), sklasyfikowanego jako produkt somatycznej terapii komórkowej, oferowanego w postaci allogenicznych (jeden dawca – wielu biorców) mezenchymalnych komórek macierzystych pozyskiwanych z tkanki tłuszczowej (AD-MSC – Adipose Derived Mesenchymal Stem Cells) zdrowych dawców w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów i dysplazji u psów, współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Na podstawie umowy o Wsparcie zawartej w Warszawie w dniu 17 listopada 2017 r.

Wysokość dofinansowania projektu z UE: 800 000,00 złotych

Łączna kwota projektu: 1 000 000,00 złotych

 

Zapytania ofertowe


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/Bioceltix/2019 na dostawę odczynników laboratoryjnych

Załączniki:

Termin składania ofert – 28.11.2019r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 25/Bioceltix/2019 na dostawę dwóch cieplarek mikrobiologicznych 55-60 litrów

Załączniki:

Termin składania ofert – wydłużony do 30.11.2019

Informacja o wynikach postępowania: pobierz tutaj


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24/Bioceltix/2019 na dostawę komory do zliczania Bürker’a – 1 szt.

Załączniki:

Informacja o wynikach postępowania: pobierz tutaj


REQUEST FOR QUOTATION NO. 23/Bioceltix/2019 for the delivery of cryoboxes for 2R size glass vials – 100 pcs

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/Bioceltix/2019 na dostawę kriopojemników na szklane vialki R2 – 100 sztuk

Deadline of bids: 01.11.2019

Termin składania ofert: 01.11.2019

Informacja o wynikach postępowania: pobierz tutaj


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/Bioceltix/2019 na dostawę dwóch cieplarek mikrobiologicznych 55-60 litrów

Załączniki:

Termin składania ofert – 31.10.2019 r.

Informacja o wynikach postępowania: pobierz tutaj


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/Bioceltix/2019 na dostawę na dostawę końcówek do pipet 2-20 ul – 4 x 10 x 96 szt. (+/- 5 szt.)

Załączniki:

Termin składania ofert – 26.10.2019 r.

Informacja o wynikach postępowania: pobierz tutaj


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/Bioceltix/2019 na wykonanie badania in vivo na mysim modelu atopowego zapalenia skóry – badanie proof-of-concept

Załączniki:

Termin składania ofert: 16.10.2019 r.

Informacja o wynikach postępowania: pobierz tutaj


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/Bioceltix/2019 na dostawę odczynników laboratoryjnych – Zestawy ELISA

część I: ELISA TGF-beta1
część II: ELISA CCL2

Załączniki:

Termin składania ofert: 21.09.2019 r.

Informacja o wynikach postępowania: pobierz tutaj


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/Bioceltix/2018 na dostawę odczynników laboratoryjnych – Zestawy ELISA

część I: Zestaw ELISA PGE2.
część II: Zestaw Elisa TGFb1_dog.
część III: Zestaw ELISA TGFb1_horse.

Załączniki:

Termin składania ofert 28.03.2018 r.

Informacja o wynikach postępowania: pobierz tutaj

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/Bioceltix/2018 na dostawę sprzętu laboratoryjnego

część I: Spektrofotometr mikropłytkowy.
część II: Rotator z talerzem obrotowym.
część III: Wytrząsarka typu vortex.

Załączniki:

Termin składania ofert 03.04.2018 r.

Informacja o wyborze oferty: pobierz tutaj

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/Bioceltix/2018 na dostawę sprzętu laboratoryjnego: Inkubator CO2

Załączniki:

Termin składania ofert 27.04.2018 r.

Informacja o wynikach postepowania: pobierz tutaj

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/Bioceltix/2018 na dostawę sprzętu laboratoryjnego: WIRÓWKA LABORATORYJNA.

Załączniki:

Termin składania ofert 26.06.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: pobierz tutaj

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/Bioceltix/2018 na dostawę sprzętu laboratoryjnego

część I: Dygestorium.
część II: Komora laminarna 2 klasy czystości.
część III: Automatyczny licznik komórek.
część IV: pH-metr.
część V: Suszarka laboratoryjna.
część VI: Waga laboratoryjna.
część VII: Chłodziarko-zamrażarka – 2 sztuki.
część VIII: Szafa chłodnicza.
część IX: Zamrażarka.

Załączniki:

Termin składania ofert 30.08.2018 r.

Informacja o wynikach postępowania: pobierz tutaj

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/Bioceltix/2018 na dostawę sprzętu laboratoryjnego

część I: Mini cieplarka laboratoryjna – 2 sztuki.
część II: Blok grzejny z wytrząsaniem i chłodzeniem.
część III: wózki laboratoryjne ze stali nierdzewnej –2 sztuki.

Załączniki:

Termin składania ofert 02.01.2019 r.

Informacja o wynikach postępowania: pobierz tutaj

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/Bioceltix/2019 za dostawę sprzętu laboratoryjnego 

część I: Suchy blok grzejny 
część II: Zamrażarka skrzyniowa
część III: Termometr z sondą

Załączniki:

Termin składania ofert 08.02.2019 r.

Informacja o wynikach postępowania: