Komórki płodowe WJMSC

Tkanki płodowe psów i koni – wydajne i łatwo dostępne źródło komórek macierzystych do terapii.

Problem technologiczny

Mezenchymalne komórki macierzyste rezydują w wielu tkankach organizmów ssaków. W Bioceltix podstawowym materiałem wyjściowym do izolacji komórek stanowiących substancję czynną terapeutyków jest tkanka tłuszczowa stanowiąca wydajne ich źródło.

Użycie tego rodzaju tkanki wiąże się jednak z ograniczoną dostępnością, gdyż pozyskujemy ją od dawców jedynie przy okazji rutynowych zabiegów chirurgicznych. Dodatkowo, wiek dawców tkanek tłuszczowych może się nieznacznie różnić, co może skutkować zmiennością parametrów wyizolowanych do produkcji komórek.

Rozwiązanie Bioceltix

W Bioceltix opracowujemy metody pozyskiwania mezenchymalnych komórek macierzystych z tkanek płodowych psów i koni – łożysk i sznurów pępowinowych, stanowiących bogate ich źródło. Zaletą wykorzystania tkanek płodowych, jako materiałów wyjściowych do izolacji komórek, jest ich duża dostępność, a ich pozyskanie w większości przypadków nie wymaga przeprowadzania inwazyjnych procedur chirurgicznych.

Dodatkowo, komórki pozyskiwane z tkanek płodowych nowo narodzonych zwierząt cechują się jednakowym wiekiem biologicznym, co redukuje różnice w parametrach komórek utrzymywanych w hodowli in vitro wynikające z różnego wieku osobniczego dawców.

Trzecim aspektem przemawiającym za wykorzystaniem tego rodzaju tkanek jest niższy poziom ryzyka kontaminacji tkanek przez wirusy – część powszechnie występujących wirusów nie ma możliwości zakażenia płodów i ich tkanek, przez co redukowane są koszty związane z kwalifikacją wirusologiczną materiałów wyjściowych do produkcji leków biologicznych na bazie komórek macierzystych.

Literatura

Cytometry A. 2018 Jan;93(1):82-92. doi: 10.1002/cyto.a.23171

Artykuł opublikowany w 2018 r. opisuje tkankę łożyska jako wydajne źródło mezenchymalnych komórek macierzystych – wyizolowane komórki cechują się jednakowym fenotypem jak komórki izolowane z tkanek dorosłych osobników, wykazując się jednak wyższym potencjałem do regeneracji tkanki nerwowej. Produkują również dużą liczbę substancji bioaktywnych m.in. IL-6, IL-8, MCP-1 czy VEGF będących w polu zainteresowania medycyny regeneracyjnej.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28715613

 

Methods Mol Biol. 2015;1235:131-46. doi: 10.1007/978-1-4939-1785-3_12

Artykuł opublikowany w 2015 r. prezentuje tkanki płodowe koni jako wydajne źródło mezenchymalnych komórek macierzystych do wykorzystania w terapiach. Opisana w publikacji metoda pozwala na uzyskiwanie ponad miliona komórek macierzystych zaledwie z jednego grama tkanki wyjściowej. Biorąc pod uwagę masę pojedynczej pępowiny, z jednego porodu można pozyskać materiał wyjściowy do produkcji tysięcy dawek terapeutycznych allogenicznych komórek macierzystych koni.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25388392