Choroby nowotworowe u psów – chłoniak i białaczka

Na rynku brakuje szybkiej diagnostyki i skutecznej terapii nowotworów u psów. Późne rozpoznanie choroby znacząco zmniejsza szanse na pełne wyleczenie.

Problem kliniczny

Chłoniaki i białaczki stanowią 30% wszystkich chorób nowotworowych występujących u psów. Brakuje szybkich testów diagnostycznych i skutecznych metod leczenia co oznacza, że w większości przypadków klinicznych do terapii kierowani są pacjenci w zaawansowanym stadium choroby.


Późne rozpoznanie choroby znacząco zmniejsza szansę na skuteczne leczenie, przez co rokowania na przeżycie pacjenta maleją.

Standardowe leczenie

Obecna procedura leczenia opiera się na stosowaniu chemioterapii z wykorzystaniem klasycznych cytostatyków, takich jak doksorubicyna czy winkrystyna. Tradycyjna chemioterapia charakteryzuje się jednak wysoką toksycznością dla całego organizmu pacjenta, ponieważ doksorubicyna jest wysoce kardiotoksyczna dla psów. Po zastosowaniu terapii klasycznymi cytostatykami obserwowana jest remisja, ale w niedługim czasie następuje nawrót choroby i pojawia się oporność na stosowaną dotychczas chemioterapię. Brakuje zatem skutecznych metod leczenia, których stosowanie nie niesie ze sobą ryzyka występowania tak poważnych skutków ubocznych jak podczas tradycyjnej chemioterapii.

Rozwiązanie Bioceltix

Bioceltix we współpracy z IITD PAN pracuje nad zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych w diagnostyce i celowanej terapii przeciwnowotworowej psich białaczek i chłoniaków. Diagnostyka oparta o test wykrywający podwyższone stężenie antygenów występujących w psich chłoniakach i białaczkach, pozwoli na wczesne wykrycie nowotworu.

Rozwijany lek onkologiczny będzie bazował na wykorzystaniu monoklonalnego przeciwciała rozpoznającego antygeny powierzchniowe specyficzne dla komórek nowotworowych, połączonego z odpowiednim cytostatykiem.

Takie rozwiązanie pozwoli na precyzyjną administrację leku jedynie do komórek nowotworowych zwiększając skuteczność terapii i jedocześnie minimalizując ogólnoustrojowy efekt toksyczny występujący przy tradycyjnej chemioterapii.