EBI 2021, Raporty EBI

Raport kwartalny spółki Bioceltix S.A. za III kwartał 2021 roku

Zarząd spółki Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu
  2. Paweł Wielgus – Członek Zarządu

Raport kwartalny spółki Bioceltix S.A. za III kwartał 2021 roku