Kim jesteśmy?

Bioceltix to zespół ekspertów rozwijający innowacyjne terapie w weterynarii. Pracujemy nad lekami biologicznymi wykorzystując immunomodulujące właściwości mezenchymalnych komórek macierzystych. Opracowujemy je w oparciu o najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Dysponujemy nowoczesnym zapleczem badawczo-produkcyjnym, współpracujemy z ambitnymi naukowcami i działamy w oparciu o dopracowany model biznesowy. Naszym celem jest wprowadzenie na rynek nowych, skutecznych rozwiązań w zakresie medycyny weterynaryjnej.

 

 

Bezpieczeństwo i skuteczność opracowywanych w Bioceltix leków będzie weryfikowana w ramach terenowych badań klinicznych realizowanych z zachowaniem standardów Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP – Good Clinical Practice). Niezależne badania kliniczne będą prowadzone w wiodących klinikach weterynaryjnych pod nadzorem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). Pozytywne wyniki potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo badanych produktów leczniczych stanowić będą podstawę do ich rejestracji w Europejskiej Agencji Leków (EMA)

 

Jako nieliczni na świecie wdrażamy standard farmaceutyczny cGMP (Current Good Manufacturing Practice – Dobra Praktyka Wytwarzania) do produkcji leków biologicznych na bazie komórek macierzystych przeznaczonych dla zwierząt (Cell-based medicinal products for veterinary use). Certyfikat cGMP potwierdza spełnienie najwyższych standardów jakościowych wymaganych przy produkcji leków.

 

bio-tech

Nasza technologia wytwarzania weterynaryjnych produktów leczniczych na bazie MSC opiera się na wykorzystaniu w terapii allogenicznych komórek macierzystych (jeden dawca – wielu biorców). Opracowana technologia pozwala na seryjną produkcję leku i jego dostępność od ręki, tj. w formule off-the-shelf. 

 

Bioceltix to zespół naukowców pracujących nad innowacyjnymi terapiami w medycynie weterynaryjnej, wspierany autorytetami naukowymi, wiodącymi jednostkami badawczymi oraz ekspertami w dziedzinie komercjalizacji badań naukowych. 

 

Na świecie prowadzonych jest obecnie ponad 500 badań klinicznych w różnych fazach pod kątem zastosowania mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) w leczeniu wielu chorób. Immunomodulacyjne właściwości MSC są podstawą do opracowywania innowacyjnych terapii medycznych u ludzi. W Bioceltix wykorzystujemy potencjał terapeutyczny MSC opracowując innowacyjne leki biologiczne dla zwierząt towarzyszących, celując w obszary o wysokim zapotrzebowaniu na nowe terapie. Bazując na immunomodulującym mechanizmie działania MSC opracowywane leki stanowić będą alternatywę dla objawowego leczenia farmakologicznego, opartego głównie o działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Naszym celem jest stworzenie przeciwbólowych i przeciwzapalnych leków biologicznych, które będą indukować naturalne mechanizmy odbudowy zmienionych chorobowo tkanek. 

Zespół

Liderzy

Łukasz Bzdzion Prezes Zarządu

Paweł Wielgus Członek Zarządu

Andrij Włach Dyrektor finansowy, prokurent

Grzegorz Ostropolski Dyrektor operacyjny

 

Biotechnolog i biolog molekularny. Stażysta Medical College of Georgia, Center of Biotechnology and Genomic Medicine, Augusta USA. Absolwent studiów podyplomowych „Menadżer badań naukowych i prac rozwojowych”. W przeszłości związany z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu i Wrocławskim Centrum Badań EIT+. Pomysłodawca i twórca Bioceltix.

View on LinkedIn
 

Inwestor, naukowiec, praktyk. Partner zarządzający w Kvarko Group, technologicznym funduszu inwestycyjnym wysokiego ryzyka. Ekspert w dziedzinie komercjalizacji własności intelektualnej.

View on LinkedIn
 

Partner zarządzający w Kvarko Group, technologicznym funduszu inwestycyjnym wysokiego ryzyka. Ekspert w obszarze wycen praw własności intelektualnej oraz planowania firm typu start-up.

View on LinkedIn
 

Partner ds. zarządzania operacyjnego, optymalizacji procesów i kierowania projektami. Zdobywał doświadczenie w międzynarodowych korporacjach przy tworzeniu nowych organizacji produkcyjnych i wdrażał nowe produkty na globalne rynki. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego i podyplomowo Zarządzania Jakością na Politechnice Wrocławskiej.

View on LinkedIn

Zespół R&D

dr Jakub Grzesiak Dyrektor technologii

Karol Wrzeszcz Kierownik zapewnienia jakości

dr Andrzej Kowalczyk Kierownik kontroli jakości

dr Elżbieta Gocek Kierownik badań i rozwoju

Paweł Pytel Starszy Specjalista ds. kontroli jakości

Maria Woldan Starsza Specjalistka ds. kontroli jakości

dr Justyna Roszkowiak Specjalista ds. B+R

Marta Pasikowska Koordynator ds. badań klinicznych

Krzysztof Wiśnicki Specjalista ds. transferu technologii

Barbara Kucharska Specjalista ds. kontroli jakości

Łukasz Świderski Specjalista ds. B+R

Katarzyna Wróblewska Specjalista ds. zapewnienia jakości Osoba Wykwalifikowana

dr Patryk Reniewicz Starszy specjalista ds. B+R

Natalia Mika Kierownik produkcji

Michał Harasymowicz Specjalista utrzymania ruchu

Jakub Głuchowski Operator produkcji

Ewa Morawiak Operator produkcji

Martyna Rosa Operator produkcji

 

Doktor nauk weterynaryjnych, biolog. Specjalista w zakresie biologii komórek macierzystych i mikroskopii elektronowej. Autor ponad 40 artykułów naukowych. W Bioceltix trzyma pieczę nad kluczowymi pracami badawczo-rozwojowymi.

View on LinkedIn
 

Biolog komórki, specjalizujący się w hodowli komórkowej i mikroskopii. W Bioceltix zaangażowany w opracowywanie koncepcji nowych technologii, szlaków technologicznych i metod kontroli jakości. Odpowiedzialny za funkcjonowanie Farmaceutycznego Systemu Jakości oraz zapewnienie jakości w standardzie GMP.

View on LinkedIn
 

Doktor nauk weterynaryjnych, biotechnolog. Specjalista ds. metod molekularnych, wirusologii i utrzymania jakości metod diagnostycznych według standardów ISO. Kierownik Kontroli Jakości w Bioceltix.

View on LinkedIn
 

Doktor nauk biologicznych, specjalność biochemia, współautorka ponad 20 publikacji naukowych. Odbyła staże podoktorskie w Rutgers, New Jersey Medical School (USA) oraz Ben Gurion University of the Negev (Izrael). Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w kierowaniu prac laboratoriów, realizacji projektów badawczych oraz współpracy z kluczowymi firmami biotechnologicznymi w Polsce.

W Bioceltix odpowiedzialna za wdrażanie i rozwijanie nowych technik badawczych. 

View on LinkedIn
 

Mikrobiolog molekularny z doświadczeniem w otrzymywaniu i oczyszczaniu przeciwciał monoklonalnych. W Bioceltix jest wsparciem dla prac badawczo rozwojowych.

 

View on LinkedIn
 

Mikrobiolog z doświadczeniem w biologii molekularnej, mikrobiologii klinicznej i cytologii. W Bioceltix odpowiedzialna za badania kontroli jakości oraz wspieranie prac badawczo-rozwojowych.

View on LinkedIn
 

Doktor nauk biologicznych. Specjalistka w zakresie immunologii i mikrobiologii, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji patogen-gospodarz. W Bioceltix specjalistka do spraw B+R, zajmuje się rozwojem i wdrażaniem nowych metod badawczych oraz projektów rozwojowych. 

View on LinkedIn
 

Lekarz weterynarii, w pracy klinicznej specjalizuje się w stomatologii i chirurgii szczękowej. W Bioceltix zajmuje się nadzorem nad badaniami klinicznymi produktów leczniczych.

View on LinkedIn
 

Absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, z doświadczeniem w dużych firmach biofarmaceutycznych.

Specjalizuje się w hodowlach komórek ssaczych.

W Bioceltix jako członek zespołu produkcji  odpowiada za wsparcie w projektach badawczo rozwojowych

View on LinkedIn
 

Biotechnolożka z doświadczeniem zdobytym w firmie biofarmaceutycznej rozwijającej leki biologiczne oraz terapie pozaustrojowe. Posiada wiedzę z zakresu biologii molekularnej zdobytą podczas studiów na Politechnice Wrocławskiej oraz podczas stażu naukowego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. W Bioceltix odpowiedzialna za badania kontroli jakości oraz wspieranie prac badawczo-rozwojowych.

View on LinkedIn
 

Absolwent Politechniki Wrocławskiej z doświadczeniem w selekcji przeciwciał metodą phage display. W Bioceltix jako specjalista ds. B+R zajmuje się rozwojem i wdrażaniem nowych metod badawczych oraz projektów rozwojowych.

View on LinkedIn
 

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, analityk medyczny ze specjalizacją w zakresie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej. Posiada doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole badawczym zdobyte na King’s College w Londynie.

Od ponad 10 lat związana z zapewnieniem jakości zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania.

W Bioceltix odpowiedzialna za doskonalenie Farmaceutycznego Systemu Jakości.

View on LinkedIn
 

Doktor nauk ścisłych i przyrodniczych. Specjalista w dziedzinie wirusologii, immunologii oraz biologii molekularnej. Posiada ekspertyzę w technikach manipulacji genomem takich jak CRISPR. W Bioceltix jako specjalista do spraw B+R, zajmuje się rozwojem i wdrażaniem nowych metod badawczych oraz projektów rozwojowych

View on LinkedIn
 

Magister mikrobiologii i technik weterynarii z doświadczeniem w biologii molekularnej i mikrobiologii klinicznej.

W Bioceltix jako członek zespołu produkcji odpowiada za wsparcie w projektach badawczo rozwojowych.

 

View on LinkedIn
 

Absolwent Politechniki Wrocławskiej z doświadczeniem w dużych firmach produkcyjnych w zakresie inżynierskim oraz planistycznym.

W Bioceltix odpowiada za kwalifikacje urządzeń, nadzór nad aparaturą kontrolno pomiarową oraz magazynem materiałów i produktów.

View on LinkedIn
 

Absolwent Wydziału Biotechnologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, mikrobiologz doświadczeniem w reakcjach łańcuchowych polimerazy.W Bioceltix jako członek zespołu odpowiada za wsparcie produkcyjne.   

View on LinkedIn
 

Biotechnolog, absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.Posiada doświadczenie w pracy w firmach farmaceutycznych oraz z sektora medycznego. W dziale produkcji jako operator produkcji odpowiada za wsparcie w projektach badawczo rozwojowych.

View on LinkedIn
 

Magister biotechnologii z Uniwersytetu Zielonogórskiego,specjalizująca się w mikrobiologii analitycznej.Posiada praktyczne doświadczenie w technikach molekularnych do identyfikacji mikroorganizmów i zwierząt.W Bioceltix pełni funkcję operatora produkcji, zapewniając wysoką jakość produktów. Dodatkowo, aktywnie wspiera prace badawczo-rozwojowe, przyczyniając się do innowacyjnych rozwiązań w biotechnologii.   

View on LinkedIn

Zespół projektowy

Bartłomiej Żarłok Specjalista ds. zakupów

Anna Maria Olko- Chudy Asystentka zarządu i kierownik biura

Żaneta Olszewska Starszy specjalista ds. kontrolingu

Joanna Bzdzion Specjalista ds. marketingu

Karolina Kozyra Specjalistka ds. kontrolingu

 

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej z doświadczeniem w firmach medycznych i biofarmaceutycznych. W Bioceltix odpowiedzialny za obszar zakupowy firmy oraz zaopatrzenie laboratorium.

View on LinkedIn
 

Nie ma takiej rzeczy, którą się nie zajmie. Z zaangażowaniem i uśmiechem. Ukończyła Pedagogikę Społeczną i Zarządzanie Bezpieczeństwem na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW. Doświadczenie zdobyła kierując biurem naczelnika jednej z siłowych służb. Kocha zwierzęta, segreguje śmieci i nie znosi marnowania jedzenia. 

View on LinkedIn
 

Doświadczenie zawodowe zdobyła przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków europejskich i w sektorze prywatnym w Dziale Rozliczeń oraz Kadr i Płac. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. W Bioceltix jest odpowiedzialna za kompleksowy nadzór nad finansami Spółki.

View on LinkedIn
 

Specjalista ds. administracji z doświadczeniem w pracy w międzynarodowych korporacjach. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Certyfikowany coach ICF. W Bioceltix odpowiada za procesy HRowe, rekrutacyjne, rozwojowe.

View on LinkedIn
 

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie. Przez ostatnie 10 lat łączyła pasję z prowadzeniem salonu winiarskiego na stanowisku managera. W Bioceltix jako Specjalista ds. Kontrolingu, wspiera nadzór dokumentów finansowych Spółki.

View on LinkedIn
Bioceltix zespółBioceltix zespół

Rada naukowa

Eksperci z zakresu nauk weterynaryjnych i biologicznych wzmacniają zespół Bioceltix. Ich doświadczenie i aktywny udział w działaniach spółki są wsparciem w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań.

 

dr hab. Arkadiusz Miążek

Prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Biochemii, Toksykologii i Farmakologii) oraz Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Immunologii Nowotworów. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w renomowanych, międzynarodowych czasopismach. Specjalizuje się w badaniu limfocytów T na poziomie regulacji transkrypcji genów, przekazywaniu sygnałów wewnątrzkomórkowych i ekspresji markerów powierzchniowych oraz wewnątrzkomórkowych.

 

dr hab. Aleksandra Klimczak

Profesor PAN, kierownik Samodzielnego Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu. Jej aktywność naukowa obejmuje 79 publikacji. Specjalizuje się m.in. w immunologii transplantacyjnej, medycynie regeneracyjnej, opracowywaniu protokołów pozyskania komórek macierzystych z różnych tkanek i narządów oraz ich potencjalnej aplikacji klinicznej. W badaniach eksperymentalnych nad tolerancją transplantacyjną w przeszczepach wielotkankowych opracowała metody związane z adoptywną terapią komórkową z użyciem komórek hematopoetycznych i niehematopoetycznych (MSCs).

dr n. wet. Maciej Przewoźny

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR we Wrocławiu. W 2004 roku, obronił pracę doktorską: „Wykorzystanie niektórych białek ostrej fazy w monitorowaniu pooperacyjnym u koni”, prowadząc badania u koni po zabiegach artroskopii stawów. Odbył staż specjalizacyjny w Niemczech z tytułem Fachtierarzt fur Pferde. W 2008 r. ukończył specjalizację z chiropraktyki weterynaryjnej, prowadzoną przez specjalistów amerykańskich i niemieckich – IAVC / IVCA. W czasie ostatnich lat odbył liczne staże i szkolenia, głównie zagraniczne. Specjalizuje się w ortopedii i medycynie sportowej. Wielokrotny lekarz reprezentacji narodowej w skokach przez przeszkody na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata.

Jakość i bezpieczeństwo

Podążamy za nowymi, globalnymi standardami jakości w produkcji i rozwoju leków biologicznych na bazie komórek macierzystych przeznaczonych dla zwierząt. Tworzymy własne rozwiązania – unikalne w skali świata.

 

Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP) to zbiór wymagań dotyczących aspektów produkcyjnych i badań kontroli jakości, które w połączeniu z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną (GDP – Good Distribution Practice) i monitoringiem bezpieczeństwa farmakoterapii (Pharmacovigilance) pozwalają na wytwarzanie i obrót produktami leczniczymi o odpowiedniej jakości i zapewniają bezpieczeństwo stosowania w terapii.

 

Nasze weterynaryjne leki biologiczne na bazie komórek macierzystych będą spełniać najsurowsze normy wymagane na rynku produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMPs – Advanced Therapy Medicinal Products) stosowanych u ludzi. Jesteśmy pionierami farmaceutycznej standaryzacji terapii komórkowych dla zwierząt i jako pierwsza spółka w Europie zamierzamy przejść pełną ścieżkę rejestracyjną w EMA dla weterynaryjnego leku biologicznego wykorzystującego jako substancję czynną mezenchymalne komórki macierzyste. Z uwagi na brak opracowanych procedur dotyczących rejestracji weterynaryjnych produktów leczniczych na bazie komórek macierzystych (Cell based medicinal product for veterinary use), prowadzimy indywidualny dialog z ekspertami z grupy ADVENT (Ad-hoc Expert Group on Veterinary Novel Therapies) w procedurze Scientific Advice. Konsultacje z EMA pozwolą na zatwierdzenie pełnej ścieżki rejestracyjnej naszych kandydatów na leki minimalizując ryzyko niepowodzenia w ubieganiu się o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Dzięki temu podnosimy jakościową poprzeczkę o kilka poziomów, wyznaczamy nowe standardy rynkowe w weterynarii. 

 

Więcej »

Zaplecze badawcze

 

W Bioceltix stawiamy na własne doświadczenie, kompetencje, najwyższej klasy sprzęt i zaawansowane metody analityczne. Centrum Badawczo-Rozwojowe Bioceltix to nowoczesna infrastruktura umożliwiająca realizację innowacyjnych projektów badawczo-wdrożeniowych. Pozwala nam to na rozwój i wdrożenie weterynaryjnych leków biologicznych na bazie komórek macierzystych począwszy od pierwotnych koncepcji, przez opracowywanie prototypów leków, ocenę ich skuteczności i bezpieczeństwa w badaniach przedklinicznych i klinicznych.

 

Czynniki decydujące o sile Bioceltix:

·       zespół wykwalifikowanych specjalistów, z szerokimi kompetencjami w zakresie biotechnologii, biologii komórki, biologii molekularnej, immunologii oraz farmacji;

·       multidyscyplinarna grupa menedżerów z doświadczeniem w zarządzaniu projektami, komercjalizacji własności intelektualnej oraz ekonomii;

·       połączenie wiedzy i doświadczenia wraz z nowoczesną infrastrukturą badawczo-rozwojową, zaowocowało powstaniem innowacyjnej firmy, przetwarzającej najnowszą wiedzę biomedyczną w leki nowej generacji.