O firmie

Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów. Rozwijamy innowacyjne terapie w weterynarii wykorzystując immunomodulujące właściwości mezenchymalnych komórek macierzystych. Szukamy nowych i skutecznych rozwiązań dla powszechnie występujących schorzeń u zwierząt.

Kim jesteśmy?

Bioceltix to zespół ekspertów rozwijający innowacyjne terapie w weterynarii. Pracujemy nad lekami biologicznymi wykorzystując immunomodulujące właściwości mezenchymalnych komórek macierzystych. Opracowujemy je w oparciu o najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Dysponujemy nowoczesnym zapleczem badawczo-produkcyjnym, współpracujemy z ambitnymi naukowcami i działamy w oparciu o dopracowany model biznesowy. Naszym celem jest wprowadzenie na rynek nowych, skutecznych rozwiązań w zakresie medycyny weterynaryjnej.

 

 

Bezpieczeństwo i skuteczność opracowywanych w Bioceltix leków będzie weryfikowana w ramach terenowych badań klinicznych realizowanych z zachowaniem standardów Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP – Good Clinical Practice). Niezależne badania kliniczne będą prowadzone w wiodących klinikach weterynaryjnych pod nadzorem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). Pozytywne wyniki potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo badanych produktów leczniczych stanowić będą podstawę do ich rejestracji w Europejskiej Agencji Leków (EMA)

 

Jako nieliczni na świecie wdrażamy standard farmaceutyczny cGMP (Current Good Manufacturing Practice – Dobra Praktyka Wytwarzania) do produkcji leków biologicznych na bazie komórek macierzystych przeznaczonych dla zwierząt (Cell-based medicinal products for veterinary use). Certyfikat cGMP potwierdza spełnienie najwyższych standardów jakościowych wymaganych przy produkcji leków.

 

bio-tech

Nasza technologia wytwarzania weterynaryjnych produktów leczniczych na bazie MSC opiera się na wykorzystaniu w terapii allogenicznych komórek macierzystych (jeden dawca – wielu biorców). Opracowana technologia pozwala na seryjną produkcję leku i jego dostępność od ręki, tj. w formule off-the-shelf. 

 

Bioceltix to zespół naukowców pracujących nad innowacyjnymi terapiami w medycynie weterynaryjnej, wspierany autorytetami naukowymi, wiodącymi jednostkami badawczymi oraz ekspertami w dziedzinie komercjalizacji badań naukowych. 

 

Na świecie prowadzonych jest obecnie ponad 500 badań klinicznych w różnych fazach pod kątem zastosowania mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) w leczeniu wielu chorób. Immunomodulacyjne właściwości MSC są podstawą do opracowywania innowacyjnych terapii medycznych u ludzi. W Bioceltix wykorzystujemy potencjał terapeutyczny MSC opracowując innowacyjne leki biologiczne dla zwierząt towarzyszących, celując w obszary o wysokim zapotrzebowaniu na nowe terapie. Bazując na immunomodulującym mechanizmie działania MSC opracowywane leki stanowić będą alternatywę dla objawowego leczenia farmakologicznego, opartego głównie o działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Naszym celem jest stworzenie przeciwbólowych i przeciwzapalnych leków biologicznych, które będą indukować naturalne mechanizmy odbudowy zmienionych chorobowo tkanek. 

Zespół

Liderzy

Łukasz Bzdzion prezes zarządu

Paweł Wielgus członek zarządu

Andrij Włach CFO, Prokurent

 

Biotechnolog i biolog molekularny. Stażysta Medical College of Georgia, Center of Biotechnology and Genomic Medicine, Augusta USA. Absolwent studiów podyplomowych „Menadżer badań naukowych i prac rozwojowych”. W przeszłości związany z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu i Wrocławskim Centrum Badań EIT+. Pomysłodawca i twórca Bioceltix.

View on LinkedIn
 

Inwestor, naukowiec, praktyk. Partner zarządzający w Kvarko Group, technologicznym funduszu inwestycyjnym wysokiego ryzyka. Ekspert w dziedzinie komercjalizacji własności intelektualnej.

View on LinkedIn
 

Partner zarządzający w Kvarko Group, technologicznym funduszu inwestycyjnym wysokiego ryzyka. Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, absolwent Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University na kierunku Zarządzanie Finansami.

View on LinkedIn

Zespół R&D

Jakub Grzesiak kierownik B+R

Karol Wrzeszcz starszy specjalista ds. B+R

Andrzej Kowalczyk starszy specjalista ds. B+R

Maria Woldan młodszy specjalista ds. B+R

Marta Pasikowska koordynator ds. badań klinicznych

 

Doktor nauk weterynaryjnych, biolog. Specjalista w zakresie biologii komórek macierzystych i mikroskopii elektronowej. Autor ponad 40 artykułów naukowych. W Bioceltix trzyma pieczę nad kluczowymi pracami badawczo-rozwojowymi.

View on LinkedIn
 

Biolog komórki, specjalizujący się w hodowli komórkowej i mikroskopii. W Bioceltix zaangażowany w opracowywanie koncepcji nowych technologii, szlaków technologicznych i metod kontroli jakości. Odpowiedzialny za funkcjonowanie Farmaceutycznego Systemu Jakości oraz zapewnienie jakości w standardzie GMP.

View on LinkedIn
 

Doktor nauk weterynaryjnych, biotechnolog. Specjalista ds. metod molekularnych, wirusologii i utrzymania jakości metod diagnostycznych według standardów ISO. Kierownik Kontroli Jakości w Bioceltix.

View on LinkedIn
 

Mikrobiolog z doświadczeniem w biologii molekularnej, mikrobiologii klinicznej i cytologii. W Bioceltix odpowiedzialna za badania kontroli jakości oraz wspieranie prac badawczo-rozwojowych.

View on LinkedIn
 

Lekarz weterynarii, w pracy klinicznej specjalizuje się w stomatologii i chirurgii szczękowej. W Bioceltix zajmuje się nadzorem nad badaniami klinicznymi produktów leczniczych.

View on LinkedIn

Zespół projektowy

Agnieszka Moska kierownik zarządzający projektem

Izabela Zabalov specjalista ds. zakupów

Tetiana Włach kierownik kontrolingu

Joanna Bzdzion specjalista ds. administracji

 

Ekspert w zarządzaniu i kontrolowaniu projektów badawczo-rozwojowych współfinansowanych ze środków europejskich. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując dla sektora prywatnego i uniwersytetów we Wrocławiu. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania. W Bioceltix jest odpowiedzialna za zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi.

View on LinkedIn
 

Specjalista ds. zakupów z doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. W Bioceltix odpowiada za realizację procesów zakupowych. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

View on LinkedIn
 

Kontroler z doświadczeniem pracy w korporacjach o zasięgu międzynarodowym. Odpowiada za kompleksowy nadzór nad finansami Spółki. Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University na kierunku Zarządzanie Finansami.

View on LinkedIn
 

Specjalista ds. administracji z doświadczeniem w pracy w międzynarodowych korporacjach. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Certyfikowany coach ICF. W Bioceltix odpowiada za procesy HRowe, rekrutacyjne, rozwojowe.

View on LinkedIn

Rada naukowa

Eksperci z zakresu nauk weterynaryjnych i biologicznych wzmacniają zespół Bioceltix. Ich doświadczenie i aktywny udział w działaniach spółki są wsparciem w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań.

 

dr hab. Arkadiusz Miążek

Prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Biochemii, Toksykologii i Farmakologii) oraz Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Immunologii Nowotworów. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w renomowanych, międzynarodowych czasopismach. Specjalizuje się w badaniu limfocytów T na poziomie regulacji transkrypcji genów, przekazywaniu sygnałów wewnątrzkomórkowych i ekspresji markerów powierzchniowych oraz wewnątrzkomórkowych.

 

dr hab. Aleksandra Klimczak

Profesor PAN, kierownik Samodzielnego Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu. Jej aktywność naukowa obejmuje 79 publikacji. Specjalizuje się m.in. w immunologii transplantacyjnej, medycynie regeneracyjnej, opracowywaniu protokołów pozyskania komórek macierzystych z różnych tkanek i narządów oraz ich potencjalnej aplikacji klinicznej. W badaniach eksperymentalnych nad tolerancją transplantacyjną w przeszczepach wielotkankowych opracowała metody związane z adoptywną terapią komórkową z użyciem komórek hematopoetycznych i niehematopoetycznych (MSCs).

dr n. wet. Maciej Przewoźny

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR we Wrocławiu. W 2004 roku, obronił pracę doktorską: „Wykorzystanie niektórych białek ostrej fazy w monitorowaniu pooperacyjnym u koni”, prowadząc badania u koni po zabiegach artroskopii stawów. Odbył staż specjalizacyjny w Niemczech z tytułem Fachtierarzt fur Pferde. W 2008 r. ukończył specjalizację z chiropraktyki weterynaryjnej, prowadzoną przez specjalistów amerykańskich i niemieckich – IAVC / IVCA. W czasie ostatnich lat odbył liczne staże i szkolenia, głównie zagraniczne. Specjalizuje się w ortopedii i medycynie sportowej. Wielokrotny lekarz reprezentacji narodowej w skokach przez przeszkody na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata.

Jakość i bezpieczeństwo

Podążamy za nowymi, globalnymi standardami jakości w produkcji i rozwoju leków biologicznych na bazie komórek macierzystych przeznaczonych dla zwierząt. Tworzymy własne rozwiązania – unikalne w skali świata.

 

Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP) to zbiór wymagań dotyczących aspektów produkcyjnych i badań kontroli jakości, które w połączeniu z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną (GDP – Good Distribution Practice) i monitoringiem bezpieczeństwa farmakoterapii (Pharmacovigilance) pozwalają na wytwarzanie i obrót produktami leczniczymi o odpowiedniej jakości i zapewniają bezpieczeństwo stosowania w terapii.

 

Nasze weterynaryjne leki biologiczne na bazie komórek macierzystych będą spełniać najsurowsze normy wymagane na rynku produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMPs – Advanced Therapy Medicinal Products) stosowanych u ludzi. Jesteśmy pionierami farmaceutycznej standaryzacji terapii komórkowych dla zwierząt i jako pierwsza spółka w Europie zamierzamy przejść pełną ścieżkę rejestracyjną w EMA dla weterynaryjnego leku biologicznego wykorzystującego jako substancję czynną mezenchymalne komórki macierzyste. Z uwagi na brak opracowanych procedur dotyczących rejestracji weterynaryjnych produktów leczniczych na bazie komórek macierzystych (Cell based medicinal product for veterinary use), prowadzimy indywidualny dialog z ekspertami z grupy ADVENT (Ad-hoc Expert Group on Veterinary Novel Therapies) w procedurze Scientific Advice. Konsultacje z EMA pozwolą na zatwierdzenie pełnej ścieżki rejestracyjnej naszych kandydatów na leki minimalizując ryzyko niepowodzenia w ubieganiu się o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Dzięki temu podnosimy jakościową poprzeczkę o kilka poziomów, wyznaczamy nowe standardy rynkowe w weterynarii. 

 

Więcej »

Zaplecze badawcze

 

W Bioceltix stawiamy na własne doświadczenie, kompetencje, najwyższej klasy sprzęt i zaawansowane metody analityczne. Centrum Badawczo-Rozwojowe Bioceltix to nowoczesna infrastruktura umożliwiająca realizację innowacyjnych projektów badawczo-wdrożeniowych. Pozwala nam to na rozwój i wdrożenie weterynaryjnych leków biologicznych na bazie komórek macierzystych począwszy od pierwotnych koncepcji, przez opracowywanie prototypów leków, ocenę ich skuteczności i bezpieczeństwa w badaniach przedklinicznych i klinicznych.

 

Czynniki decydujące o sile Bioceltix:

·       zespół wykwalifikowanych specjalistów, z szerokimi kompetencjami w zakresie biotechnologii, biologii komórki, biologii molekularnej, immunologii oraz farmacji;

·       multidyscyplinarna grupa menedżerów z doświadczeniem w zarządzaniu projektami, komercjalizacji własności intelektualnej oraz ekonomii;

·       połączenie wiedzy i doświadczenia wraz z nowoczesną infrastrukturą badawczo-rozwojową, zaowocowało powstaniem innowacyjnej firmy, przetwarzającej najnowszą wiedzę biomedyczną w leki nowej generacji.

Współpracujemy z

Wierzymy, że innowacyjne rozwiązania nie powstają w pojedynkę. Dlatego budujemy nasz ekosystem wokół nauki i biznesu, opierając się na uznanych i doświadczonych partnerach. To z nimi współpracujemy przy tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w medycynie weterynaryjnej.

Wrocławski Park Biznesu 3

Tu zlokalizowane jest Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz wytwórnia cGMP Bioceltix. 

www.wroclawskieparkibiznesu.pl

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Wspólnie z naukowcami z IITD, pracujemy nad zastosowaniem monoklonalnych przeciwciał w diagnostyce i celowanej terapii przeciwnowotworowej psich chłoniaków i białaczek. Bioceltix zajmie się też wdrożeniem na rynek medycyny weterynaryjnej szybkiego testu diagnostycznego wykrywającego choroby o podłożu autoimmunologicznym i zapalnym.

www.iitd.pan.wroc.pl

Vetriver Klinika Weterynaryjna Andrzej Małkowski

Klinka od 1989 r. kompleksowo leczy zwierzęta. Tutaj będzie zlokalizowany nasz referencyjny ośrodek, w którym przeprowadzimy terenowe badanie kliniczne dla pierwszego leku biologicznego Bioceltix.

www.vetriver.pl

Dołącz do nas!

Do współpracy – oprócz uczelni i instytutów naukowych – zapraszamy również lecznice i kliniki weterynaryjne z Europy. Szukamy partnerów przy prowadzeniu badań klinicznych, szkoleniu lekarzy i wprowadzaniu naszych produktów leczniczych do codziennej praktyki weterynaryjnej. Spotkajmy się i porozmawiajmy!

ekosystem@bioceltix.com