Atopowe zapalenie skóry u psów

Atopia to jedno z najczęstszych schorzeń u psów. Już teraz zapada na nie ok. 15 proc. populacji psów w krajach rozwiniętych i z każdym rokiem ten odsetek rośnie.

Problem kliniczny

Atopowe zapalenie skóry (AZS) to przewlekłe zapalenie skóry o podłożu immunologicznym, przebiegające z okresami zaostrzeń i remisji.

 

Choroba jest warunkowana genetycznie, a jej patogeneza nie została do końca poznana. Uważa się, że wywołuje ją nieprawidłowa reakcja immunologiczna komórek Langerhansa na ekspozycję na małe dawki antygenów.

Standardowe leczenie

Obecnie dostępne terapie nie rozwiązują problemu atopii. Dlaczego? Z jednej strony leczenie przyczyn AZS polega na wyeliminowaniu alergenów powodujących uczulenie, co często jest niemożliwe. Wówczas stosuje się leczenie objawowe. W tym celu podawane są m.in. leki przeciwhistaminowe, kortykosteroidy czy leki immunosupresyjne, mogące powodować nadmierne wyciszenie układu odpornościowego, co z kolei często prowadzi do zakażeń wtórnych, np. grzybic. Ponadto, stosowanie leków przeciwzapalnych nie daje długotrwałych efektów, a ich przewlekłe stosowanie zwiększa ryzyko wystąpienia efektów ubocznych.

Rozwiązanie Bioceltix

Bioceltix opracowuje lek biologiczny nowej generacji bazujący na czynnikach produkowanych przez mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) przeznaczony do leczenia AZS.

Produkt leczniczy stanowić będzie naturalną kompozycję substancji biologicznie aktywnych, wykazujących silne działanie immunomodulujące.

Z uwagi na naturalny charakter substancji aktywnych leku i powszechność ich występowania w organizmie, bezpieczeństwo i skuteczność ich stosowania wydaje się być dużo wyższe niż leków tradycyjnych.

Literatura

Int J Mol Sci. 2017 Feb; 18(2): 244.

Badania z ostatnich dwóch lat wskazują, że mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) mają ogromny potencjał do niwelowania przewlekłych stanów zapalnych skóry – m.in. atopowego zapalenia skóry. Mimo że mechanizm ich działania nie został w pełni poznany, zastosowanie MSC w leczeniu atopowego zapalenia skóry przynosi bardzo wyraźne efekty kliniczne. Uważa się, że za proces leczenia odpowiedzialne są immunomodulujące właściwości MSC.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5343781/