BCX-CM-J

Lek biologiczny na bazie komórek macierzystych przeznaczony do leczenia zmian zwyrodnieniowych stawów u psów. Substancję czynną leku stanowi zawiesina allogenicznych mezenchymalnych komórek macierzystych.

O produkcie

Pierwszy rozwijany w Bioceltix weterynaryjny lek biologiczny na bazie komórek macierzystych, sklasyfikowany jako produkt somatycznej terapii komórkowej, jest obecnie w fazie badania bezpieczeństwa (TAS, Target Animal Safety). Substancją aktywną leku jest zawiesina żywych allogenicznych mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej.

Postać i zastosowanie

BCX-CM-J będzie wytworzony w postaci wolnego od mikroorganizmów produktu somatycznej terapii komórkowej w formie zawiesiny żywych allogenicznych mezenchymalnych komórek macierzystych przeznaczonej do iniekcji dostawowych. Wskazania terapeutyczne do zastosowania obejmują przewlekłe stany zapalne stawów ze wczesnymi i średnio zaawansowanymi zmianami zwyrodnieniowymi (Osteoarthritis), przejawiającymi się bólem i kulawizną zwierzęcia. BCX-CM-J przeznaczony będzie do zastosowania wyłącznie przez lekarza weterynarii. Głęboko mrożony produkt leczniczy będzie dostępny od ręki w formule off the shelf i gotowy do podania pacjentowi bezpośrednio po rozmrożeniu.

 

Działanie

Liczne badania wykazały, że zastosowanie MSC w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów u psów skutkuje znaczną redukcją stanu zapalnego poprzez immunomodulację, co prowadzi do znacznego zmniejszenia bólu i umożliwia uruchomienie naturalnych procesów odbudowy zniszczonej chorobą tkanki.

 

Dlaczego komórki?

Schorzenia aparatu lokomotorycznego należą do najczęściej występujących jednostek chorobowych u zwierząt. Psy ras olbrzymich i szybko rosnących, które cieszą się dużą popularnością wśród hodowców i właścicieli zwierząt, są szczególnie narażone na występowanie wad rozwojowych układu szkieletowego, do których zalicza się głównie zmiany zwyrodnieniowe stawów (OA – Osteoarthritis) i dysplazję.

Według Animal Health Monitoring Systems Programme w samych Stanach Zjednoczonych ponad 20% populacji wszystkich psów cierpi z powodu zmian zwyrodnieniowych stawów, które są uznawane za najważniejszą przyczynę przewlekłego bólu u psów. Dysfunkcje aparatu ruchu, od kilkunastu lat uznawane są za dominujący czynnik wywołujący chroniczny ból u psów, znajdują się w pierwszej dziesiątce chorób diagnozowanych u tych zwierząt.

Dodatkowo psy otyłe i w starszym wieku należą do grupy podwyższonego ryzyka, w której dochodzi do rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawów (przyjmuje się, że 2/3 psów powyżej 7 roku życia cierpi z powodu OA), a jej przebieg jest dużo cięższy niż w przypadku młodych osobników.

Choroba zwyrodnieniowa stawów poprzez przewlekły stan zapalny prowadzi do stopniowej degeneracji chrząstki stawowej. Choroba obejmuje głównie stawy biodrowe, kolanowe, ramieniowe, łokciowe, nadgarstkowe, stępowe i międzykręgowe. Do najważniejszych czynników sprzyjających rozwojowi OA zalicza się obciążenia genetyczne (dysplazja), rasę psów, wiek czy masę ciała. Podstawowymi objawami rozwoju OA jest dyskomfort zwierzęcia wynikający z przewlekłego bólu, który manifestuje się kulawizną, chwiejnym i sztywnym chodem, problemami ze wstawaniem, ogólną niechęcią do aktywności fizycznej, zanikiem mięśni kończyn tylnych i wylizywaniem bolących stawów. Objawy OA mogą pojawić się w każdym wieku zwierzęcia, zarówno u psów kilkumiesięcznych jak i u paroletnich.

Standardowe leczenie

Obecnie nadal złotym standardem leczenia zmian zwyrodnieniowych stawów u psów są klasyczne leki chemiczne bazujące na niesteroidowych i steroidowych lekach przeciwzapalnych. Leki te działają głównie objawowo przez co mają ograniczoną skuteczność, a przy ich przewlekłym stosowaniu mogą powodować wiele skutków ubocznych, takich jak: zespół Cushinga, biegunki, zanik mięśni, owrzodzenia błony śluzowej żołądka lub hepatopatia. Dlatego też alternatywą dla leków chemicznych są leki biologiczne na bazie MSC, które oprócz działania objawowego wykazują działanie przyczynowe, dzięki temu wykazują wyższą skuteczność i bezpieczeństwo w terapii chorób o podłożu zapalnym.