Dla inwestorów

Witamy na stronie dla inwestorów Bioceltix, która jest skierowana do uczestników rynku kapitałowego i mediów, a w szczególności do akcjonariuszy, analityków, inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych zainteresowanych działalnością naszej Spółki.

Bioceltix to zespół ekspertów rozwijający innowacyjne terapie w weterynarii. Pracujemy nad lekami biologicznymi wykorzystując immunomodulujące właściwości mezenchymalnych komórek macierzystych. Opracowujemy je w oparciu o najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Dysponujemy nowoczesnym zapleczem badawczo-produkcyjnym, współpracujemy z ambitnymi naukowcami i działamy w oparciu o dopracowany model biznesowy. Naszym celem jest wprowadzenie na rynek nowych, skutecznych rozwiązań w zakresie medycyny weterynaryjnej.

Opis działalności

Bioceltix S.A. prowadzi działalność w obszarze weterynarii. Zajmujemy się rozwojem kandydatów na produkty lecznicze weterynaryjne w oparciu o immunomodulujące właściwości mezenchymalnych komórek macierzystych wykorzystanych jako substancja czynna leku. Nasze przyszłe produkty będą wykorzystywane w leczeniu zwierząt towarzyszących. Realizujemy prace badawczo-rozwojowe, które następnie umożliwią przeprowadzenie badań klinicznych oraz pełną rejestrację produktów leczniczych w Europejskiej Agencji Leków, tak jak ma to miejsce w przypadku leków podawanych ludziom.

Rozwiń

Opis rynku

140 tys.

Liczba weterynarzy pracujących w prywatnej praktyce weterynaryjnej w UE i USA

30 mld USD

Wydatki na leczenie zwierząt towarzyszących w USA i UE w 2022 r.

28%

Wzrost udziału leków biologicznych w całym rynku farmaceutycznym do 2020 r.

Obszar działań Bioceltix to rynek opieki zdrowotnej nad zwierzętami towarzyszącymi. Ze względu na wyraźne, korzystne trendy społeczne, rynek ten znajduje się w fazie wzrostowej – według szacunków firm analitycznych, w latach 2020-2025 będzie cechował się średnioroczną stopą wzrostu na poziomie 6-7%, przekraczając wartość 20 mld USD w 2025 roku. [1]

Rozwiń

Zarząd

Łukasz Bzdzion

Prezes zarządu

dr inż. Paweł Wielgus

Członek zarządu

Akcjonariat

Nasza spółka działa pod firmą Bioceltix Spółka Akcyjna (zarejestrowany, unijny znak towarowy). Siedziba spółki znajduje się we Wrocławiu (ul. Bierutowska 57-59, budynek III, 3. piętro, 51-317 Wrocław, Polska, teren Wrocławskich Parków Biznesu).

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000744521.

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 8992794360, numer identyfikacji statystycznej (REGON): 364963245.

Wysokość zakładowego kapitału zarejestrowanego:
342 732,50 zł

Wysokość zakładowego kapitału wpłaconego:
342 732,50 zł

Wartość nominalna jednej akcji: 0,10 zł.

Chart by Visualizer
 • InfiniASI Sp. z o.o., 14,59%
 • Kvarko Group ASI Sp. z o.o., 13,74%
 • Łukasz Bzdzion, 12,13%
 • Alternative Solution ASI S.A., 7,5%
 • Pozostali, 52,04%
 • InfiniASI Sp. z o.o., 14,59% (500.000)
 • Kvarko Group ASI Sp. z o.o., 13,74% (470.953)
 • Łukasz Bzdzion, 12,13% (415.763)
 • Alternative Solution ASI S.A., 7,50% (256.832)
 • Pozostali akcjonariusze, 52,04% (1.783.777)

Suma akcji: 3.427.325

L.p. Akcjonariusz l. akcji % akcji l. głosów % głosów
1 Infini ASI Sp. z o.o. 500.000 14,59% 500.000 14,59%
2 Kvarko Group ASI Sp. z o.o. 470.953 13,74% 470.953 13,74%
3 Łukasz Bzdzion 415.763 12,13% 415.763 12,13%
4 Alternative Solution ASI S.A. 256.832 7,50% 256.832 7,50%
5 Pozostali akcjonariusze < 5,00% 1.783.777 52,04% 1.783.777 52,04%
  RAZEM 3.427.325 100,00% 3.427.325 100,00%

Profil działalności

Model biznesowy Bioceltix zakłada przyszłą sprzedaż partnerom branżowym praw do opracowanych produktów leczniczych, jak również ich produkcję w oparciu o własną wytwórnię działającą w farmaceutycznym standardzie jakości.

Sprzedaż praw do produktów może się odbywać na drodze zawierania umów partnerskich, licencyjnych lub dystrybucyjnych. Naszą intencją jest, aby opracowane produkty lecznicze były dystrybuowane przez dużych partnerów branżowych, posiadających gotowe, międzynarodowe struktury sprzedaży.

Planujemy generowanie przychodów głównie w oparciu o samodzielną produkcję (wytwarzanie) zakontraktowanej ilości dawek terapeutycznych produktów leczniczych oraz opłaty licencyjne rozumiane jako część przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży przez partnerów branżowych produktów opracowanych przez Bioceltix.

Zarys celów strategicznych

Celem działalności Bioceltix S.A. jest wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych (leków) dla zwierząt towarzyszących (psów i koni, a w dalszej kolejności również kotów), zawierających mezenchymalne komórki macierzyste jako aktywny składnik farmaceutyczny oraz w oparciu o własną wytwórnię działającą w farmaceutycznym standardzie jakości cGMP. Opracowane przez Bioceleitx produkty lecznicze po przejściu pełnej ścieżki rejestracyjnej będą stosowane w leczeniu najczęściej występujących chorób o podłożu autoimmunologicznym i zapalnym, takich jak zmiany zwyrodnieniowe stawów u psów, zapalenia stawów u koni czy też atopowe zapalenie skóry u psów.

Rozwiń

Dokumenty do pobrania

Raporty bieżące

ESPI

EBI

Raporty okresowe

Raporty kwartalne

Raporty półroczne

Raporty roczne

Dokument informacyjny

Autoryzowany
doradca

Navigator Capital S.A.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 630 83 33
e-mail: biuro@navigatorcapital.pl

Animator
rynku

Dom Maklerski BDM S.A.
ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 812 84 40

Kalendarium

 • Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku – 27 września 2022 roku
 • Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku – 21 listopada 2022 roku

Archiwum wydarzeń

5 września 2022 roku – pierwszy dzień notowań akcji Bioceltix S.A. na rynku regulowanym GPW w Warszawie

8 listopada 2021 – pierwszy dzień notowań akcji Bioceltix S.A. w alternatywnym systemie obrotu NewConnect

Newsletter

Kontakt dla inwestorów

dr inż. Paweł Wielgus