Piotr Lembas

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów na kierunku Master Studies in Finance. Posiadacz licencji CFA od 2017 r. Doświadczony analityk finansowy i manager inwestycyjny, pracował zarówno w firmach doradczych (EY, Partners & Ventures) jak i inwestycyjnych (Adiuvo Investments, QVP). W latach 2017-2019 był współzałożycielem spółkz branży elektromobilności – Indigo Tech. Członek kilku rad nadzorczych w tym od 2018 Członek Rady Nadzorczej oraz Członek Komitetu Audytu spółki XTPL S.A., notowanej na GPW.

Oświadczenia
  • Pan Piotr Lembas nie jest powiązany z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.