EBI 2021, EBI 2022, Raporty EBI

3/2022 Raport kwartalny spółki Bioceltix S.A. za IV kwartał 2021 roku

Zarząd spółki Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu
  2. Paweł Wielgus – Członek Zarządu

 

Załącznik:

20220214_Raport_Okresowy_EBI_3_2022_Raport kwartalny 4Q 2021_Załącznik