65/2023 Zawarcie istotnej umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dla projektu pt.: „Opracowanie biologicznego weterynaryjnego produktu leczniczego BCX-CM-AD przeznaczonego do leczenia atopowego zapalenia skóry u psów”

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2023 z dnia 19.10.2023 r. przekazuje informację o zawarciu w dniu 22.12.2023 r. z Polską Agencją …

Czytaj więcej