59/2023 Uzyskanie zgody na przeprowadzenie terenowego badania klinicznego na pacjentach klinicznych z objawami atopowego zapalenia skóry dla kandydata na produkt leczniczy BCX-CM-AD na Węgrzech oraz w Portugalii.

Zarząd Bioceltix S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o powzięciu w dniu 23 października 2023 r. informacji o uzyskaniu pozwolenia Dyrekcji Produktów Weterynaryjnych Krajowego Biura Bezpieczeństwa …

Czytaj więcej

58/2023 Informacja o pozytywnej ocenie projektu pt.: „Opracowanie biologicznego weterynaryjnego produktu leczniczego BCX-CM-AD przeznaczonego do leczenia atopowego zapalenia skóry u psów” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje informację o pozytywnej ocenie dokonanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) projektu pt. „Opracowanie biologicznego …

Czytaj więcej