lek. wet. Wojciech Aksman

Członek Rady Nadzorczej

Doświadczenie zawodowe

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, praktyk weterynarii, radiolog, lekarz weterynarii z wieloletnim doświadczeniem pracy. Od 2004 roku zawodowo związany z przychodnią Weterynaryjną Aksman w Oławie.

Oświadczenia
  • Pan Wojciech Aksman nie jest powiązany z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.