Maciej Wieloch

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Doświadczenie zawodowe

Doktor nauk ekonomicznych, Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Linkoping w Szwecji, programu Advanced Business Administration w ramach DISP w Kopenhadze, Francuskiego Instytutu Zarządzania (IFG). Wieloletni pracownik Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, doświadczony trener i zewnętrzny konsultant. Prezes Zarządu funduszy (Akcelerator Innowacji i Infini ASI) wspierających młode spółki w rozwoju ich pomysłów biznesowych. Członek organów nadzoru wspieranych spółek portfelowych. Autor lub współautor publikacji książkowych m.in. „Biznesplan”, „Finanse przedsiębiorstwa”, „Podstawy finansów”, „Operacyjne planowanie finansowe – ujęcie praktyczne”.

Oświadczenia
  • Pan Maciej Wieloch jest członkiem zarządu Infini ASI Sp. z o.o. posiadającej 500.000 akcji Spółki reprezentujących 15,21% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  • Pan Maciej Wieloch nie jest powiązany z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.