Linkedin

Marcin Sieczek

Członek Rady Nadzorczej

  • Magister finansów i bankowości, Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa (2000-2005)Magister prawa, Wydziału prawa i administracji, Uniwersytetu Warszawskiego (2002-2007)Zarządzanie międzynarodowe, Masters of International Management, Program CEMS, Copenhagen Business School, Kopenhaga, Dania (2003-2005)Prezes Zarządu, PZ Cormay S.A. (Polska / Szwajcaria) – rozwój strategii przyspieszonego wzrostu, realizacja szeregu inicjatyw wzrostu i restrukturyzacji biznesu w zakresie diagnostyki ludzkiej, jak i weterynaryjnej (IVD, hematologia, chemia kliniczna, immunochemia, diagnostyka molekularna, itp.) (2022 – obecnie);CEO HTL-Strefa S.A. / Chief Commercial Officer MTD Group, Medical Technologies and Devices (Szwajcaria / Włochy / Polska) – integracja spółek w ramach Grupy MTD i wdrożenie strategii budowy wartości Grupy aktywnej w segmentach diabetologii, urządzeń do podawania leków, urządzeń do pobierania mikro-próbek krwi, materiałów opatrunkowych, elektro-urządzeń medycznych, oraz szerokiego spektrum innych urządzeń medycznych. Zarządzanie sprzedażą do OEM, klientów korporacyjnych, dystrybutorów w ponad 100 krajach (2018-2022);Chief Strategy, Business Development Officer HTL-Strefa S.A. (Polska), CEO HTL-Stefa Inc. (USA) – rozwój i realizacja strategii przyspieszonego wzrostu międzynarodowego w obszarze diabetologii, urządzeń do podawania leków i pobierania mikro-próbek krwi. Restrukturyzacja i zarządzanie rozwojem spółki córki w Stanach Zjednoczonych. Wsparcie w budowie nowego procesu rozwoju nowych produktów. Realizacja procesu sprzedaży spółki (2014-2018);Senior Manager A.T. Kearney (wcześniej Business Analyst, Senior Business Analyst, Associate, Manager) w czołowej, międzynarodowej firmie doradztwa strategicznego – realizacja ponad 30 projektów, m.in. w zakresie budowy i rozwoju strategii, wzrostu i budowy wartości firmy dla spółek działających w kilkudziesięciu krajach i różnorodnych branżach, od usług finansowych, poprzez Lifescience, przemysł ciężki, firmy FMCG, i inne (2005-2014).

    Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą MSQonsult Marcin Sieczek – świadczącą usługi doradcze w zakresie strategii, rozwoju biznesu, budowy wartości spółek. Komandytariusz w spółce Expeditions Sp. z o.o. (pasywny inwestor w funduszu Venture Capital Firlej & Kastory)