r.pr. Ewa Więcławik

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Radca prawny, od 2019 roku prowadzi własną kancelarię we Wrocławiu, ze specjalizacją spółki handlowe i nieruchomości. Doradza klientom m.in. z branży nowych technologii (w tym nanotechnologii i biotechnologii). Aktywnie uczestniczy w procesach wprowadzania spółek na giełdę (zarówno NewConnect jak i rynek regulowany).

Obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek rad nadzorczych (w tym spółki z branży food-tech). Z wyróżnieniem zdała egzamin radcowski. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego, ukończyła studia na kierunku Prawo. Jest autorem publikacji w Tygodniku Gazecie Prawnej oraz magazynie Akcjonariusz.

 

Oświadczenia
  • Pani Ewa Więcławik nie jest powiązana z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.