Łukasz Bzdzion

Prezes zarządu

Doświadczenie zawodowe

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Biotechnologii ze specjalizacją biologia molekularna. Absolwent studiów podyplomowych: Menadżer badań naukowych i prac rozwojowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Stażysta w Medical College of Georgia, Center of Biotechnology and Genomic Medicine, Augusta USA. Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. W przeszłości zawodowo związany również z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., jako specjalista ds. naukowych projektu BioMed. Współzałożyciel serwisu inżynierii genetycznej „Cloning by phoning”, działającego przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu. Autor kilku prac naukowych opublikowanych w wiodących czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Główny pomysłodawca i założyciel Bioceltix.