EBI 2022, Raporty EBI

13/2022 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 15 czerwca 2022 roku o sprawozdanie Rady Nadzorczej

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w uzupełnieniu do raportu bieżącego EBI nr 12/2022 z dnia 19 maja 2022 roku dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 15 czerwca 2022 roku, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, którego rozpatrzenie będzie przedmiotem punktu 1.4.8. planowanego porządku obrad.

Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect.

Załącznik:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
20220524_Raport_Bieżący_EBI_13_2022_Uzupełnienie_Zwołania_ZWZA_15.06.2022_r_Załącznik

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu
  2. Paweł Wielgus – Członek Zarządu