EBI 2022, Raporty EBI

17/2022 Raport kwartalny spółki Bioceltix S.A. za II kwartał 2022 roku

Zarząd spółki Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2022 roku.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

20220811_Raport_Okresowy_EBI_17_2022_Raport kwartalny 2Q 2022_Załącznik

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu
  2. Paweł Wielgus – Członek Zarządu