Andrzej Jan Grabiński Baranowski

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w SGGW w Warszawie oraz studiów podyplomowych MBA w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie.

Profesjonalny menedżer wykonawczy z przeszło 25-letnim znaczącym doświadczeniem operacyjnym w zakresie zdrowia zwierząt, dobrostanu i zarządzania żywieniem zdobywanym na stanowiskach kierowniczych w firmach Bayer, Intervet i Evialis. Dyrektor zarządzający w firmie VIRBAC Polska, od ponad 14 lat związany z firmą. Od 20 lat jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET z czego ponad 10 lat pełni funkcje w Zarządzie. Lider biznesu o wysokich umiejętnościach w zakresie sprzedaży, marketingu i procesów organizacyjnych, z umiejętnością działania w złożonych środowiskach międzynarodowych.   Prywatnie pasjonat żeglarstwa i narciarstwa.

Oświadczenia
  • Pan Andrzej Jan Grabiński Baranowski nie jest powiązany z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.