dr inż. Ewelina Pawlus-Czerniejewska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Doświadczenie zawodowe

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej – mgr inż. Biotechnologii, specjalność biotechnologia farmaceutyczna (2011), dr inż. w dziedzinie chemii, specjalność: chemia analityczna (2016) – oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – studia podyplomowe „Advanced Project Management” (2020). Ukończyła szereg kursów specjalistycznych z zakresu prawa farmaceutycznego (GLP, GMP, ISO 17025), technik analitycznych (chromatografia cieczowa i gazowa), kontroli żywności (HACCP), walidacji metod analitycznych. Współautorka dwóch zgłoszeń patentowych, a także kilku publikacji opublikowanych w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Wykonawca i koordynator w projektach naukowych oraz badawczo-rozwojowych.

Rozwój kariery naukowej łączyła z pracą zawodową w otoczeniu startupowym, działając na styku tych dwóch obszarów. Była przez wiele lat związana z Działem Laboratoriów i Prototypowni Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. (2010-2017). Brała udział w licznych inicjatywach, spotkaniach i projektach dotyczących budowania wsparcia i zaplecza dla środowiska startupowego, przede wszystkim z ukierunkowaniem na tzw. firmy laboratoryjne wysokiego ryzyka. Od 2017 r. pełni funkcję menadżera inwestycyjnego w Funduszu Kvarko ASI Sp. z o.o., odpowiadając m.in. za pozyskiwanie, ocenę i wsparcie merytoryczne realizacji projektów B+R. Wiceprezes ds. Finansowych spółki technologicznej Laborathorium Sp. z o.o.