Karol Hop

Członek Rady Nadzorczej

Doświadczenie zawodowe

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2016 ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie składając egzamin radcowski z najwyższym wynikiem w Krakowie. Od 2012 do 2016 roku związany zawodowo z kancelarią prawną specjalizującą się w obsłudze prawnej funduszy inwestycyjnych venture i seed capital, jak również obsłudze prawnej inwestycji kapitałowych w innowacyjne przedsięwzięcia gospodarcze z udziałem funduszy venture i seed capital oraz Aniołów Biznesu. Od 2016 roku prowadzący własną kancelarią prawną. Od 2016 do 2018 roku prezes zarządu Funduszu Zalążkowego Krakowskiego Parku Technologicznego. Od 2017 do 2020 roku Prezes Zarządu Findustry Sp. z o.o., zarządzającej alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi. Od 2020 roku Partner Zarządzający w funduszu Leonarto.

Oświadczenia
  • Pan Karol Hop jest partnerem zarządzającym w Leonarto Alfa S.A. ASI Sp. k., posiadającej 367.000 akcji Spółki reprezentujących 11,17% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.