lek. wet. Michał Jank

Członek Rady Nadzorczej

Pan Michał Jank to doświadczony specjalista w dziedzinie medycyny weterynaryjnej i zarządzania badaniami naukowymi. Obecnie pełni funkcje Profesora na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz Dyrektora ds. Badań i Rozwoju i członka zarządu w Vet Planet Sp. z o.o. Ma bogate doświadczenie akademickie i przemysłowe, zdobyte podczas pracy na czołowych uczelniach oraz w dynamicznie rozwijających się firmach biotechnologicznych.

Wykształcenie:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Lekarz weterynarii (DVM)

Doświadczenie zawodowe:

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: Profesor (od października 2023 r.)
 • Vet Planet Sp. z o.o.: Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, członek zarządu (od października 2020 r.)
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Profesor (lipiec 2020 – wrzesień 2023)
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt (październik 2017 – czerwiec 2020)
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: Adiunkt (marzec 2015 – wrzesień 2017)
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Adiunkt (marzec 2002 – luty 2015)

Wykonywana obecnie działalność nie stanowi działalności konkurencyjnej wobec Bioceltix S.A.

Pan Michał Jank nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Kompetencje:

 • Biologia molekularna
 • Genomika funkcjonalna
 • Diagnostyka weterynaryjna
 • Analityka
 • Żywienie psów i kotów
 • Dietetyka psów i kotów
Oświadczenia