ESPI 2022, Raporty ESPI

11/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 marca 2022 r.

Zarząd Bioceltix S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 7 marca 2022 roku („NWZ”). Na NWZ wykonywane było prawo łącznie z 2.103.769 głosów, stanowiących 64,01% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

  1. INFINI ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 500 000,

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 500 000,

Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 23,77%,

Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 15,21%;

 

  1. KVARKO GROUP ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 470 953,

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 470 953,

Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 22,39%,

Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 14,33%;

 

  1. ŁUKASZ PIOTR BZDZION

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 415 763,

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 415 763,

Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 19,76%,

Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 12,65%;

 

  1. LEONARTO ALFA SPÓLKA AKCYJNA ASI SP.K.

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 328 706,

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 328 706,

Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 15,62%,

Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 10,00%;

 

  1. AS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 241 453,

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 241 453,

Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 11,48%,

Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 7,35%.

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu

Paweł Wielgus – Członek Zarządu