ESPI 2022, Raporty ESPI

45/2022 Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 grudnia 2022 roku otrzymał od Pawła Wielgusa jako Członka Zarządu Emitenta powiadomienie dotyczące zawartej w dniu 2 grudnia 2022 roku transakcji dotyczącej akcji Emitenta.

Powiadomienie, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załącznik do raportu ESPI nr 45/2022 – powiadomienie

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu

Paweł Wielgus – Członek Zarządu