ESPI 2024, Raporty ESPI

1/2024 Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że raporty okresowe Emitenta w 2024 roku będą publikowane w następujących terminach:

 

– raport roczny za rok 2023 – 26 kwietnia 2024 roku;

– raport za I kwartał 2024 roku – 29 maja 2024 roku;

– raport półroczny za I półrocze 2024 roku – w dniu 20 września 2024 roku;

– raport za III kwartał 2024 roku – w dniu 25 listopada 2024 roku.

 

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Emitent nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2023 roku oraz za II kwartał 2024 roku.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu

Paweł Wielgus – Członek Zarządu