ESPI 2024, Raporty ESPI

2/2024 Zakończenie rekrutacji pacjentów w badaniu klinicznym weterynaryjnego produktu leczniczego BCX-EM

Zarząd Bioceltix S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 64/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r., niniejszym informuje o powzięciu w dniu 21 marca 2024 r. informacji dotyczącej zakończenia w dniu 20 marca 2024 r. rekrutacji pacjentów w badaniu klinicznym rozpoczętym 5 maja 2023 r., którego celem jest potwierdzenie skuteczności badanego weterynaryjnego produktu leczniczego BCX-EM przeznaczonego do leczenia zmian zwyrodnieniowych stawów u koni („Badanie Kliniczne”). Powyższe oznacza, że w Badaniu Klinicznym zrekrutowany został ostatni planowany pacjent.

Łącznie w Badaniu Klinicznym zrekrutowano 117 koni ze zdiagnozowanymi klinicznymi objawami zmian zwyrodnieniowych stawów. Mając na uwadze, że obserwacja pacjentów w Badaniu Klinicznym trwa 84+-5 dni, Zarząd Emitenta spodziewa się zakończenia fazy obserwacyjnej Badania Klinicznego w dniu 17 czerwca 2024 r.

Zarząd uznał niniejszą informację za istotną, ponieważ zakończenie rekrutacji w ramach Badania Klinicznego jest ważnym etapem w rozwoju weterynaryjnego produktu leczniczego BCX-EM (z uwagi na względnie małą liczebność gatunkową koni), co przybliża potencjalną komercjalizację badanego produktu leczniczego.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu
  2. Paweł Wielgus – Członek Zarządu