ESPI 2023, Raporty ESPI

1/2023 Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że raporty okresowe Emitenta w 2023 roku będą publikowane w następujących terminach:

 

– raport roczny za rok 2022 – 25 kwietnia 2023 roku;

– raport za I kwartał 2023 roku – 26 maja 2023 roku;

– raport półroczny za I półrocze 2023 roku – w dniu 18 września 2023 roku;

– raport za III kwartał 2023 roku – w dniu 21 listopada 2023 roku.

 

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Emitent nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2022 roku oraz za II kwartał 2023 roku.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu

Paweł Wielgus – Członek Zarządu