50/2023 Zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze sprzedaży akcji Spółki w ramach ofert publicznych w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu. Zwolnienie akcjonariuszy ze zobowiązań lock-up na potrzeby ww. transakcji. Przedłużenie zobowiązań lock-up w odniesieniu do pozostałych akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy.

Zarząd Bioceltix S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 19 września 2023 r. otrzymał od następujących akcjonariuszy Spółki: (i) Łukasza Bzdziona, (ii) Pawła …

Czytaj więcej