ESPI 2023, Raporty ESPI

59/2023 Uzyskanie zgody na przeprowadzenie terenowego badania klinicznego na pacjentach klinicznych z objawami atopowego zapalenia skóry dla kandydata na produkt leczniczy BCX-CM-AD na Węgrzech oraz w Portugalii.

Zarząd Bioceltix S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o powzięciu w dniu 23 października 2023 r. informacji o uzyskaniu pozwolenia Dyrekcji Produktów Weterynaryjnych Krajowego Biura Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego (węg.: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága) nr 5300/3301-2/2023 oraz Generalnej Dyrekcji ds. Żywności i Weterynarii (port. Direção Geral de Alimentação e Veterinária) nr 113/ECVPT/2023 na przeprowadzenie planowanego terenowego badania klinicznego weterynaryjnego na psach z klinicznymi objawami atopowego zapalenia skóry (AD, ang. atopic dermatitis) z wykorzystaniem badanego produktu leczniczego weterynaryjnego BCX-CM-AD na bazie mezenchymalnych komórek macierzystych.

 

Celem badania będzie ocena skuteczności i bezpieczeństwa badanego weterynaryjnego produktu leczniczego BCX-CM-AD w terenowym badaniu klinicznym u psów z objawami klinicznymi atopowego zapalenia skóry w jednokrotnym podaniu dożylnym.

 

Zarząd uznał niniejszą informację za istotną, ponieważ uzyskanie zgody lokalnego urzędu regulacyjnego na Węgrzech oraz w Portugalii na przeprowadzenie terenowego badania klinicznego jest ważnym etapem w rozwoju kandydata na produkt leczniczy BCX-CM-AD, który przybliża Spółkę do potencjalnej komercjalizacji tego produktu.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu
  2. Paweł Wielgus – Członek Zarządu