ESPI 2023, Raporty ESPI

16/2023 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 9 stycznia 2023 r., informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2022 rok z dnia 25 kwietnia 2023 r. na dzień 2 maja 2023 r. Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych pozostają bez zmian.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu

Paweł Wielgus – Członek Zarządu