BCX-EM

Kandydat na lek biologiczny na bazie allogenicznych mezenchymalnych komórek macierzystych do stosowania w terapii urazów układu lokomotorycznego u koni – zerwań ścięgien oraz skomplikowanych złamań kości.

O produkcie

W Bioceltix pracujemy nad lekiem biologicznym zawierającym allogeniczne mezenchymalne komórki macierzystych izolowane z tkanki tłuszczowej koni. Lek klasyfikowany jako produkt somatycznej terapii komórkowej jest obecnie na etapie zaawansowanych prac związanych ze skalowaniem procesu wytwarzania do produkcji farmaceutycznej. Substancję aktywną leku stanowić będą mezenchymalne komórki macierzyste izolowane z tkanek tłuszczowych zakwalifikowanych dawców. Komórki będą charakteryzowane m.in. pod kątem fenotypu molekularnego i kariotypu, a także czystości mikrobiologicznej.

Postać i zastosowanie

Produkt leczniczy BCX-EM będzie stanowić czystą mikrobiologicznie zawiesinę mezenchymalnych komórek macierzystych do stosowania miejscowego – w iniekcjach parenteralnych. Wskazanie terapeutyczne obejmować będzie uszkodzenia ścięgna zginacza powierzchniowego palców (SDFT, Superficial Digital Flexor Tendon) oraz ścięgna zginacza głębokiego palców (DDFT Deep Digital Flexor Tendon) powstałe wskutek kontuzji. Planowane jest również rozszerzenie zastosowania zawiesiny do wspomagania regeneracji tkanki kostnej uszkodzonej w wyniku złamania kości. Głęboko mrożony BCX-EM przeznaczony będzie do zastosowania wyłącznie przez lekarza weterynarii, dostępny od ręki w klinice i gotowy do podania bezpośrednio po rozmrożeniu.

Działanie

Działanie leku BCX-EM w leczeniu zerwań ścięgien oparte będzie na immunomodulującym charakterze MSC – mezenchymalne komórki macierzyste tworzą przeciwzapalne środowisko lokalne, hamując intensywną proliferację limfocytów T i B oraz kierując działanie organizmu w kierunku odbudowy uszkodzonych struktur tkankowych.

Obok immunomodulujących właściwości MSC, komórki te wykazują się również zdolnością do indukowania procesu kościotworzenia przyspieszając proliferację osteoblastów i mineralizację nowo uformowanej macierzy kostnej.

Te dobrze udokumentowane właściwości MSC stanowią silną przesłankę do opracowania leku biologicznego wspomagającego naturalną odbudowę kości przez skrócenie czasu potrzebnego do całkowitego zrośnięcia się złamanych fragmentów

 

Problem kliniczny

Do najczęstszych kontuzji u koni wyścigowych i skaczących przez przeszkody zalicza się uszkodzenie ścięgna zginacza powierzchniowego palców (SDFT, Superficial Digital Flexor Tendon) oraz ścięgna zginacza głębokiego palców (DDFT Deep Digital Flexor Tendon).

Budowa układu lokomotorycznego konia i jego mechanika utrudnia naturalną regenerację tkanki – nie ma możliwości długotrwałego unieruchomienia kończyny w celu zrośnięcia się fragmentów zerwanego ścięgna, co niejednokrotnie prowadzi do eutanazji zwierzęcia.

W przypadku złamań kości, ich regeneracja jest również mocno ograniczona z uwagi na brak możliwości unieruchomienia złamanej kończyny. Z tego względu złamania kości u koni bardzo często kończą się eutanazją zwierzęcia.

Standardowe leczenie

Na rynku nie ma skutecznych leków pozwalających na pełen powrót do zdrowia po zerwaniu ścięgien kończyn, dostępne leczenie przy użyciu steroidowych lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych jest objawowe i ma na celu redukcję bólu i procesów zapalnych.

Chirurgiczne zespolenia ścięgien są nietrwałe, a powstająca blizna znacznie pogarsza właściwości mechaniczne tkanki.

W przypadku złamań kości nawet zespolenia wykonane śrubami ortopedycznymi są niewystarczające by wytrzymać duże siły nacisku, na które narażona jest złamana kończyna konia przez okres pozwalający na całkowite zrośnięcie się złamanych fragmentów kości.