Spółka Pracelo rozpoczęła oficjalny dialog z Europejską Agencją Leków

W dniu 20 marca 2017 roku odbyło się oficjalne spotkanie przedstawicieli spółki Pracelo z Europejską Agencją Leków (EMA) w ramach tzw. Pre-submission meeting. Spotkanie dotyczyło kwestii regulatorowych związanych z rejestracją weterynaryjnego produktu leczniczego na bazie allogenicznych mezenchymalnych komórek macierzystych przeznaczonego do leczenia zmian zwyrodnieniowych u psów. Podczas spotkania omówiono pełną ścieżkę rejestracyjną opracowanego przez Spółkę produktu na bazie komórek macierzystych. Kolejne konsultacje z EMA odbędą się już w ramach zapytań naukowych w procedurze Scientific Advice, która pozwoli na zminimalizowanie ryzyka regulatorowego związanego z samym procesem wytwarzania produktu leczniczego i badaniem klinicznym.

Napisali o nas

Gazeta Wrocławska

To będzie największa wytwórnia komórek macierzystych na świecie. Wrocławianie produkują z nich leki dla zwierząt | Gazeta Wrocławska (gazetawroclawska.pl)

Artykuł

Puls Biznesu

Bioceltix robi emisję pod fabrykę – Puls Biznesu – pb.pl

Artykuł

Biotechnologia.pl

Bioceltix rozpoczyna procedurę rejestracyjną leku na osteoartrozę u psów. Spółka złożyła wniosek do EMA – Artykuły – Biotechnologia.pl – łączymy wszystkie strony biobiznesu

Artykuł

My Company Polska

Magazyn My Company Polska opublikował artykuł o projekcie InCredibles, w którym mieliśmy przyjemność brać udział w 2019 roku. W „Księdze Absolwentów” można przeczytać o naszych początkach. Więcej w artykule: https://mycompanypolska.pl/artykul/ksiega-absolwentow/11761

Artykuł

Wywiad w Pulsie Biznesu

– Chcemy, żeby to była ostatnia emisja na pokrycie prac badawczo-rozwojowych. Popyt na akcje był bardzo duży. Mogliśmy pozyskać znacznie więcej pieniędzy, ale zawsze szukamy kompromisu między potrzebami spółki a rozwodnieniem dotychczasowych akcjonariuszy – powiedział dr inż. Paweł ...

Artykuł