Leki biologiczne a ksenobiotyki

Jakie są różnice między lekami wytwarzanymi w drodze syntezy chemicznej, a lekami biologicznymi wykorzystującymi komórki macierzyste? Skąd bierze się skuteczność i bezpieczeństwo nowatorskich terapii w porównaniu do tych tradycyjnych?

 

Ksenobiotyki

  • SAIDs (Steroidal Anti-Inflammatory Drugs – steroidowe leki przeciwzapalne) i NSAIDs (Non‑Steroidal Anti-Inflammatory Drugs – niesteroidowe leki przeciwzapalne) to ksenobiotyki, związki chemiczne wytwarzane w drodze syntezy chemicznej, nie występujące naturalnie w organizmie ssaków.
  • W ich składzie są substancje zaliczane do dwóch grup – SAIDs (steroidal anti inflammatory drug – steroidowe leki przeciwzapalne) oraz NSAIDs (non steroidal anti inflammatory drugs – niesteroidowe leki przeciwzapalne).
  • Stosowanie SAIDs i NSAIDs ma charakter leczenia objawowego, ogranicza się do zmniejszenia stanu zapalnego i redukuje ból, jednakże nie celuje w indukowanie procesów naprawczych.
  • W leczeniu chorób, u podłoża których leży przewlekły stan zapalny – wykazują się jednoczynnikowym działaniem, np. inhibicją enzymu COX-2, co niweluje stan zapalny, ale powodują również skutki uboczne np. mikrokrwawienia układu pokarmowego, a przez konieczność przewlekłego stosowania ryzyko wystąpienia skutków ubocznych jest znaczące.
  • Długotrwałe stosowanie w leczeniu objawów przewlekłego zwyrodnienia stawów może prowadzić do wielu efektów ubocznych, takich jak zespół Cushinga, nefropatia i hepatopatia, owrzodzenia błony śluzowej żołądka.

Leki biologiczne na bazie komórek macierzystych

  • To nowa jakość i wyzwania technologiczne na etapie produkcji i kontroli jakości: cały proces wytwarzania z uwagi na swoją złożoność objęty jest ciągłym monitoringiem, a kontrola jakości wymaga użycia zaawansowanych metod analitycznych.
  • Substancję czynną stanowią żywe mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) – alternatywa dla steroidowych i niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
  • MSC, poprzez działanie immunomodulacyjne, indukują naturalne szlaki przekazywania sygnałów międzykomórkowych, wywołując silne działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i proregeneracyjne.
  • Mają działanie długotrwałe, a efekt terapeutyczny wywołują naturalne procesy zachodzące w organizmie przez co nie powodują skutków ubocznych występujących podczas przewlekłego stosowania leków przeciwzapalnych.
  • Kluczową cechą komórek macierzystych stosowanych w terapii jest ich zdolność do aktywnego wspierania procesów odbudowy zniszczonej tkanki.

Artykuły powiązane

Bioceltix realizuje projekt współfinansowany ze środków UE

Spółka Bioceltix realizuje projekt  „Produkcja allogenicznych mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania – substancji czynnej dla badanego weterynaryjnego produktu leczniczego terapii zaawansowanej przeznaczonego do ...

Artykuł