Show all Leki biologiczne

Leki biologiczne to substancje pozyskiwane od żywych organizmów. Są wytwarzane metodami biotechnologicznymi (z użyciem żywych komórek). Dzięki wysokiej skuteczności są przyszłością współczesnej farmakoterapii.

Przewagi stosowania AlloMSC

Opracowana przez nas technologia wytwarzania weterynaryjnych produktów leczniczych na bazie mezenchymalnych komórek macierzystych opiera się na wykorzystaniu w terapii bezpiecznych przeszczepów allogenicznych (jeden dawca – wielu biorców).

Takie podejście pozwala na seryjną produkcję leku, bez konieczności każdorazowego pobrania materiału biologicznego od pacjenta, jak ma to miejsce w przypadku terapii z wykorzystaniem przeszczepów autologicznych, gdzie komórki MSC, po izolacji z tkanki i odpowiednim przygotowaniu, są podawane z powrotem pacjentowi.

Zastosowanie komórek allogenicznych umożliwia dostępność leku od ręki na miejscu w klinice weterynaryjnej, co zwiększa komfort terapii i upraszcza całą procedurę leczenia.

Punktem krytycznym procesu wytwarzania leku biologicznego, bazującego na allogenicznych komórkach macierzystych,  jest odpowiednia kwalifikacja dawcy eliminująca ryzyko transferu czynników zakaźnych. W Bioceltix materiał wyjściowy wykorzystywany do produkcji serii leku jest poddawany rygorystycznym badaniom kontroli jakości w certyfikowanych laboratoriach analitycznych, mających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. W trosce o najwyższe bezpieczeństwo oferowanych przez nas leków, panel badań kontroli jakości jest opracowany zgodnie z  wytycznymi Europejskiej Agencji Leków.

 

Przewagi Allo MSC

Technologiczna Terapeutyczna
Jeden dawca – wielu biorców

Większy komfort leczenia dla pacjenta, właściciela i lekarza

Brak ograniczeń wiekowych pacjenta

Oczyszczanie przez hodowlę in vitro Bezpieczne stosowanie w terapii bez ryzyka odrzutu
Krioprezerwacja produktu gotowego Wydłużony termin ważności, dostępność, off-the-shelf
Seryjność i powtarzalność procesu Jakość i bezpieczeństwo produktu

Artykuły powiązane

Bioceltix realizuje projekt współfinansowany ze środków UE

Spółka Bioceltix realizuje projekt  „Produkcja allogenicznych mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania – substancji czynnej dla badanego weterynaryjnego produktu leczniczego terapii zaawansowanej przeznaczonego do ...

Artykuł