Przewagi stosowania AlloMSC

Opracowana przez nas technologia wytwarzania weterynaryjnych produktów leczniczych na bazie mezenchymalnych komórek macierzystych opiera się na wykorzystaniu w terapii bezpiecznych przeszczepów allogenicznych (jeden dawca – wielu biorców).

Takie podejście pozwala na seryjną produkcję leku, bez konieczności każdorazowego pobrania materiału biologicznego od pacjenta, jak ma to miejsce w przypadku terapii z wykorzystaniem przeszczepów autologicznych, gdzie komórki MSC, po izolacji z tkanki i odpowiednim przygotowaniu, są podawane z powrotem pacjentowi.

Zastosowanie komórek allogenicznych umożliwia dostępność leku od ręki na miejscu w klinice weterynaryjnej, co zwiększa komfort terapii i upraszcza całą procedurę leczenia.

Punktem krytycznym procesu wytwarzania leku biologicznego, bazującego na allogenicznych komórkach macierzystych,  jest odpowiednia kwalifikacja dawcy eliminująca ryzyko transferu czynników zakaźnych. W Bioceltix materiał wyjściowy wykorzystywany do produkcji serii leku jest poddawany rygorystycznym badaniom kontroli jakości w certyfikowanych laboratoriach analitycznych, mających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. W trosce o najwyższe bezpieczeństwo oferowanych przez nas leków, panel badań kontroli jakości jest opracowany zgodnie z  wytycznymi Europejskiej Agencji Leków.

 

Przewagi Allo MSC

Technologiczna Terapeutyczna
Jeden dawca – wielu biorców

Większy komfort leczenia dla pacjenta, właściciela i lekarza

Brak ograniczeń wiekowych pacjenta

Oczyszczanie przez hodowlę in vitro Bezpieczne stosowanie w terapii bez ryzyka odrzutu
Krioprezerwacja produktu gotowego Wydłużony termin ważności, dostępność, off-the-shelf
Seryjność i powtarzalność procesu Jakość i bezpieczeństwo produktu

Artykuły powiązane

Bioceltix realizuje projekt współfinansowany ze środków UE

Spółka Bioceltix realizuje projekt  „Produkcja allogenicznych mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania – substancji czynnej dla badanego weterynaryjnego produktu leczniczego terapii zaawansowanej przeznaczonego do ...

Artykuł